Director/a

Tandem Social SCCl per la Fundació IMO

Fins el 28/02/2023


SALARI: 40.000 bruts anuals amb 12 pagues.

Des de Tandem Social realitzem el procés de selecció per la Direcció Executiva de la fundació IMO.

A l’Institut de Microcirurgia Ocular (IMO) ens apassiona l’oftalmologia, però, sobretot, ens apassionen les persones. Per això, hem volgut materialitzar els nostres somnis en la Fundació IMO, una plataforma per impulsar noves vies per millorar la visió i la qualitat de vida de molta gent. La missió de la Fundació IMO és millorar la visió i la qualitat de vida de les persones mitjançant la recerca, la docència, la prevenció i l’acció social. Vols formar part d’aquest equip?

1.    MISSIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Aquest lloc de treball té la missió de dirigir l’estratègia de la Fundació, tot garantint la coherència de l’activitat que desenvolupa amb la missió fundacional, marcant les prioritats, identificant les necessitats i facilitant la presa de decisions per part dels diferent grups d’interès.

2.    DEFINICIÓ DEL LLOC DE TREBALL

Com a direcció general, lidera l’equip i rep comptes directament als òrgans de govern.

 • Cooperar amb la identificació de necessitats de la Fundació i els territoris d’actuació en el marc de les àrees d’acció.
 • Acompanyar al patronat en la definició de l’estratègia global de la Fundació.
 • Facilitar i coordinar de forma cooperativa l’elaboració i el desplegament de l’estratègia global de la Fundació, treballant de forma col·legiada amb tot l’equip.
 • Ajudar amb l’establiment d’un model de sostenibilitat econòmica de la Fundació posant especial èmfasi en la recerca de recursos.
 • Identificar les necessitats de la organització i treballar per al bon posicionament de la marca de la organització.
 • Coordinar i donar suport a l’equip, establint les prioritats i facilitant la presa de decisions col·lectives.
 • Garantir la sostenibilitat econòmica de la Fundació, negociant directament i coordinant les negociacions amb finançadores i per a l’establiment dels pressupostos anuals
 • Reportar directament al patronat, garantint el traspàs d’informació entre aquests, els grups d’interès, l’equip directiu i els equips de treball.
 • Participar i supervisar el dimensionament del pressupost i controlar la seva liquidació periòdica.
 • Ajudar activament amb la identificació d’oportunitats de creixement i/o innovació per a la Fundació.
 • Establir vincles i relacions amb finançadores i actors estratègics.
 • Participar en fòrums i xarxes internacionals i promoure aliances amb organismes i institucions europees.

3.    PERFIL PERSONAL I PROFESSIONAL

Persona amb visió estratègica i capacitat de negociació, amb aptituds per a les relacions interpersonals; amant dels reptes i amb un esperit de millora continua i de servei als demés, organitzada i metòdica, amb capacitat per prendre decisions i de gestionar i cohesionar perfils directius.

 • Formació: titulació Superior en ciències empresarials o similar.
 • Experiència laboral mínima de 10 anys i d’uns 5 anys en posicions similars.
 • Coneixements experts i demostrables en direcció de projectes i organitzacions.
 • Coneixements experts i demostrables en gestió econòmica i financera.
 • Coneixements experts i demostrables en gestió d’equips.
 • Coneixements en investigació, docència i/o acció social.
 • Excel·lent domini del català i castellà escrit i parlat i domini de l’anglès.
 • Desitjable coneixement del funcionament d’organitzacions del tercer sector del sector.

4.    COMPETÈNCIES

 • Persona de tarannà humanista, honesta i transparent.
 • Persona orientada a resultats, flexible i amb gran capacitat de treball en equip.
 • Amb capacitat d’efectuar micro-gestió sense perdre de vista la missió/visió de l’organització.
 • Capacitat per gestionar canvis organitzatius, liderar equips i construir cultura organitzativa.
 • Capacitat de presa de decisions: persona capaç de prendre decisions i de gestionar en entorns complexes.
 • Organització i rigorositat: persona organitzada, detallista i rigorosa en la seva acció diària, capaç de decidir accions amb la informació disponible.
 • Gestió de persones: persona experta en la gestió de persones, des del punt de vista professional i emocional, amb capacitat de generar, liderar i cohesionar perfils directius.
 • Innovació: proactivitat i capacitat d’aportar idees noves, pensar out of the box, tot tenint present el sector, i la missió de l’organització.
 • Capacitat comercial: persona amb vocació de servei i amb capacitat de generar relacions de confiança amb diferents persones i entorns; capacitat per generar noves oportunitats.

5.- QUÈ OFERIM?

 • Contracte indefinit, jornada laboral de 30 hores.

6.- CANDIDATURES

 • Envieu el Cv i una carta de motivació a l’adreça seleccioexterna@tandemsocial.coop
 • Data límit per a la recepció de candidatures 28 de febrer de 2023.
 • Garantim màxima confidencialitat.
 • Contactarem amb les persones pre-seleccionades en un període màxim de dues setmanes des de la finalització del període d’inscripció de la oferta.
Skip to content