Direcció PAE Coordinació BCN

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Respondre el formulari

Fins el 30/05/2024


SALARI: 2.193€ bruts x 14 pagues.

Des de ABD busquem la persona que s’haurà de fer càrrec de la Coordinació Tècnica i de gestió del Servei de Detecció i reducció de la pobresa energètica de l’Ajuntament de Barcelona.

Les tasques del lloc vacant són:

 • Comunicació, seguiment i coordinació del desenvolupament del projecte en els territoris d’intervenció a la ciutat de Barcelona i amb les entitats adjudicatàries del servei.
 • Coordinació i interlocució amb l’equip referent de l’administració local.
 • Identificació d’actors i recursos que sumin al desenvolupament i enxarxat del servei, tant pel que fa a la ciutat de Barcelona com en l’àmbit internacional.
 • Elaboració i seguiment de l’aplicació dels procediments d’actuació així com dels circuits de treball vinculats.
 • Disseny, aplicació i seguiment dels objectius del servei (detecció de desviacions i aplicació de mesures correctives).
 • Seguiment del programa d’inserció sociolaboral en el servei.
 • Disseny de continguts formatius entorn el Dret a l’Energia i l’Eficiència Energètica.
 • Impartir formació relacionades amb el Dret a l’Energia i l’Eficiència Energètica.
 • Elaboració d’eines de seguiment i monitorització del servei (ús d’eines tecnològiques per al tractament de dades i elaboració de quadres de comandament).
 • Elaboració d’informes mensuals, semestrals i anuals del servei.
 • Aplicació i seguiment de solucions tecnològiques associades al dreta a l’energia i al servei.
 • Garantir el treball en equip i la cohesió dels professionals en la consecució dels objectius del projecte.
 • Identificació de proveïdors necessaris per al desenvolupament del projecte i seguiment dels processos d’adquisició de productes i serveis.
 • Atenció a mitjans de comunicació, supervisió de notes de premsa i elaboració i adaptació de documents de presentació i comunicació de projecte.

OFERIM CONTRACTE INDEFINIT JC, HORARI A CONVENIR. LLOC DE TREBALL BARCELONA, ZONA SANT PAU DOS DE MAIG.

Skip to content