Coordinador@ d’activitats: Mediació Intercultural a Barcelona

Save the Children

Respondre el formulari

Fins el 01/02/2024


SALARI: 18.000€ a 24.000€ bruts anuals.

Objectiu:

 • Contribuir a garantir la millora de la situació de vulnerabilitat i desprotecció dels nens i nenes migrants en les zones afectades a través de la coordinació de processos de treball en favor dels drets d’infància.

Responsabilitats:

 • Planificar, coordinar i avaluar les activitats: espais, permisos, logística, …
 • Supervisar als equips de att.directa.
 • Assessorar i recolzar en la qualitat pedagògica i social.
 • Facilitar el treball en xarxa amb altres agents.
 • Generar evidències, avaluació i informes associades.
 • Collaborar amb les accions organitzatives associades.
 • Assegurar implementació, participació i visibilitat dels enfocaments de Save the Children.
Requisits a nivell de coneixements i experiència:
 • Titulació universitària: Treball Social o Ed. Social.
 • Formació en Mediació Intercultural i Diversitat.
 • Experiència en att. a infància i joves migrants.
 • Mediació intercultural i Drets Humans.
 • Idiomes: Castellà, català, àrab i/o francès.Valorable: wolof, bámbara o mandinga.
 • Contextos d’alta diversitat cultural;Aprenentatge cooperatiu;Enfocament de Drets de la infància i Gènere.

Competències:

 • Lideratge i inspiració.
 • Adaptació i innovació.
 • Orientació a resultats.
 • Comunicar amb impacte.
 • Resolució de Conflictes.
Tipo de contracte: Interinatge 40 hores de dilluns a divendres de 9.00h a 17.30h (amb flexibilitat)
Skip to content