Coordinadora del lloc de la dona Del Lloc de la Dona – Germanes Oblates

OBLATES DEL SANTÍSSIM REDEMPTOR

Fins el 20/02/2024


SALARI: Segons taula salarial del conveni col·lectiu d’acció social de Catalunya.

EL LLOC DE LA DONA, Centre de dia de les Germanes Oblates del Stm Redemptor, ubicat al barri del Raval i que atén a dones que viuen en contextos de prostitució, cerca una persona per incorporar-se a l’equip de treball com a COORDINADORA DEL CENTRE

REQUISITS ESSENCIALS

 • Titulació universitària del camp social (Pedagogia, psicologia, treball social, educació social)
 • Tres anys, com a mínim, d’experiència en gestió i coordinació de projectes d’intervenció social.
 • Alta motivació pel treball ofert i identificació amb els principis, missió, visió i valors d’Oblates del Santíssim Redemptor.
 • Formación en perspectiva de gènere i igualtat.
 • Coneixement del tercer sector de Catalunya i, especialment, de Barcelona.
 • Català i castellà parlat i escrit amb correcció.

PRINCIPALS CAPACITATS I HABILITATS

 • Capacitat de lideratge i visió estratègica.
 • Habilitats directives i organitzatives.
 • Capacitat i actitud proactiva pel treball en equip.
 • Capacitat d’adaptació i disponibilitat segons necessitats del servei.
 • Capacitat per a les relacions humanes: habilitats socials i comunicatives, capacitat de negociació i resolució de conflictes.

FUNCIONS:

 • Definició i planificació estratègica del Centre: finalitat, orientació, prospectiva.
 • Relacions i representacions institucionals amb els càrrecs de les administracions, empreses, mitjans de comunicació i altres interlocutors. Establiment d’acords i aliances
 • Relacions intrainstitucionals amb els projectes, equips i òrgans de govern de la Congregació Germanes Oblates de la Província Europa.
 • Desenvolupament i gestió de les persones de l’equip.
 • Coordinació i dinamització de l’equip. I supervisió de les diferents àrees de treball del projecte El Lloc de la Dona.
 • Vetllar per la sostenibilitat econòmica del centre: captació de fons públics i privats. Supervisió i seguiment pressupostos.
 • Vetllar per la qualitat general de la institució: LPDO, riscos laborals, etc. Avaluació i establiment d’accions de millora.
 • Implantació del Model Organitzacional Comú als Projectes Oblates d’Europa

Articularà el seu treball conjuntament amb la directora o representant legal de la institució

Skip to content