Coordinador econòmic per a programa de protecció internacional

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 12/11/2023


SALARI: De 25.000€ a 26.000€ bruts anuals.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà en el departament de finances i administració i reportarà al seu responsable. S’encarregarà de l’elaboració, gestió i justificació econòmica del programa d’acollida per a persones sol·licitants de protecció internacional. També del control administratiu de la subvenció i haurà de liderar un equip de dos persones. Alhora haurà de coordinar-se amb els diferents professionals i entitats implicades, i recolzar en la documentació necessària per al seguiment i justificació dels projectes.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Elaboració del Pressupost i seguiment de l’execució pressupostària del programa.
 • Elaboració de la justificació del programa.
 • Assegurar el compliment de la normativa del finançador.
 • Coordinació amb les responsables tècniques del programa.
 • Supervisar mensualment els informes econòmics interns i la seva conciliació i integració en el sistema comptable de la subvenció.
 • Revisar, corregir i completar el tancament econòmic del projecte assegurant la qualitat del seu contingut.
 • Donar resposta als requeriments econòmics del finançador assegurant la presentació de la documentació necessària, la qualitat de les argumentacions i justificacions presentades.
 • Donar seguiment a l’arxiu d’informació en paper i en format electrònic de manera ordenada i clar, d’acord amb els procediments.
 • Donar suport a les auditories internes i externes, tenint en compte el que s’estableix pel finançador.
 • Assistir a reunions amb el finançador, si s’escau.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Grau d’Administració y Direcció d’Empresas o Economia o Comptabilitat i Finances.
 • Nivell avançat  d’Ofimàtica.
 • Experiència en comptabilitat analítica vinculada a subvencions d’entitats no lucratives.
 • Experiència d’almenys 2 anys en justificació de projectes i subvencions.
 • Experiència en la gestió d’equips.
 • Experiència en el sector no lucratiu.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Iniciativa i autonomia.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Capacitat per a liderar iniciatives.
 • Organització i planificació.
 • Fiabilitat tècnica i personal.
 • Comunicació interpersonal.
 • Treball en equip.
 • Orientació a la qualitat

Condicions laborals

 • Contractació: Indefinit.
 • Dedicació: Jornada 38,5h/setmana.
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: Novembre del 2023.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV:  12 de novembre del 2022
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Coordinador Econòmic per a programa de Protecció internacional”
Skip to content