Coordinador@ activitats: families i voluntariat a Barcelona

Save The Children

Fins el 02/05/2023


SALARI: 2.040 € bruts mensuals (pagues extra prorratejades).

A Save the Children Espanya busquem un coordinador o una coordinadora per:

  • Ser la figura de referència per a les famílies, els nens, les nenes i els adolescents en situació de vulnerabilitat i els equips educatius-pedagògics lligats a la zona assignada d’Impulsa Infantil.
  • Ser la figura de referència per a les accions de Save the Children a nivell de voluntariat lligades a la comunitat autònoma corresponent.

Tens almenys dos anys d’experiència en llocs similars? Tens experiència amb Serveis Socials i Atenció a Famílies? Tens experiència treballant en xarxa amb altres entitats i recursos externs? Tens titulació a Treball Social? Tens certificació homologada a Direcció o Coordinació d’Oci i Temps Lliure? Tens experiència en Voluntariat?

Skip to content