Coordinador/a “Temps per tu”

Pere Claver Grup

Fins el 25/09/2023


SALARI: 344,25€ bruts mensuals x 12 pagaments (4.131€ bruts anuals).

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre i de servei públic, que atenem persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Cerquem pel nostre equip un/a Coordinador/a al Programa “Temps per Tu” als districtes de Gràcia i Eixample, a la ciutat de Barcelona.

El Programa “Temps per tu” ofereix activitats d’oci, aprofitant l’oferta lúdica de la ciutat de Barcelona i tenint en compte les preferències i interessos de les persones participants, destinat a persones joves i adultes majors de 18 anys amb discapacitat. És un servei per fomentar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les famílies cuidadores de les persones joves i adultes amb discapacitat i els permet disposat de temps lliure.

Les principals funcions a realitzar són:

En l’àmbit específic:

 • Dur a terme la supervisió dels equips de professionals i coordinació de les tasques desenvolupades.
 • Liderar i participar en reunions periòdiques d’equip.
 • Coordinar-se amb el territori i comunitat, duent a terme la prospecció de recursos i desenvolupament d’activitats en/amb la comunitat.
 • Realitzar la coordinació i planificació de les activitats, conjuntament amb l’equip.
 • Dur a terme el procés d’acollida, vinculació, seguiment i desvinculació de les persones participants al programa.
 • Elaborar els documents relacionats amb l’organització i funcionament del programa: memòria, programa anual, entre d’altres.
 • Dur a terme tasques d’atenció directa i desenvolupament de tallers i activitats.

En l’àmbit general:

 • Conèixer i complir els requisits establerts pel sistema de gestió de qualitat i medi ambient definits en el Manual de gestió de l’organització i el document de Recomanacions mediambientals o altres documents anàlegs.
 • Dur a terme totes aquelles tasques que es requereixi, d’acord amb les funcions i competències pròpies d’aquest lloc.

T’oferim:

 • Treballaràs en un centre referent a Catalunya.
 • Formaràs part d’un equip professional amb vocació per a l’atenció a les persones i podràs acompanyar-los en el seu desenvolupament personal i professional.

Condicions laborals:

 • Incorporació: Octubre 2023.
 • Tipus de contracte: Indefinit.
 • Jornada: Parcial, 4h setmanals.
 • Horari: Dissabte en horari de tarda, de 16h a 20h.
 • Conveni col·lectiu de treball XVè CC Centres Atenció Persones amb Discapacitat.
 • Categoria laboral: Coordinador/a.

Beneficis socials:

 • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral: Dia festiu el dia de l’aniversari! Així com compromís amb la maternitat i la paternitat -allargant el permís-, dies de lliure disposició escolar, etc.
 • Pla de retribució flexible (assegurança de salut, targeta menjador, escola bressol, targeta transport).
 • Gratificacions per fets vitals (naixement o adopció, i casament o parella de fet)
 • Suport emocional i coaching gratuït.
 • Serveis subvencionats (Institut Dental Pere Claver, Institut d’Al·lèrgia Pere Claver, Activitats Institut Docència, Recerca i Innovació, etc.)
 • Descomptes en altres serveis.

Requisits: 

 • Imprescindible disposar de titulació com a Director/a de lleure, Monitor/a i/o CFGS d’Integració Social.
 • Es valorarà experiència i/o formació en atenció a persones amb discapacitat intel·lectual i/o problemes de salut mental.

Competències organitzacionals:

 • Orientació a persones usuàries.
 • Comunicació i impacte.
 • Treball en equip.
 • Orientació a resultats.
 • Adaptació al canvi/flexibilitat.
 • Aprenentatge continu.
 • Compromís amb l’organització.
 • Desenvolupament de persones.
 • Orientació estratègica.
Skip to content