Coordinador/a tècnic/a de nou servei acollida

GRUP SANT PERE CLAVER

Fins el 04/05/2023


SALARI: 588€ brut/mes x 12h hores a la setmana, x 14 pagues.

Pere Claver Grup som una entitat sense ànim de lucre, i de servei públic, que atén persones amb problemes de salut mental, persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, mitjançant una xarxa de centres i serveis comunitaris, residencials i productius, de caràcter sanitari, social i laboral, i majoritàriament concertats amb les administracions públiques.

Busquem un/a professional per liderar la construcció, l’execució i l’avaluació d’un nou servei municipal. Aquest servei consisteix en crear una oficina tècnica que doni impuls, promogui i avaluï el grau d’implantació dels projectes d’acollida en llars ciutadanes i mentoria social realitzats des de la societat civil per a persones migrades, refugiades o demandants d’asil sense referents socials o familiars, amb l’objectiu d’incrementar tant les llars d’acollida com les entitats de la societat civil que sustenten aquest tipus de projectes a la ciutat.

La persona seleccionada gestionarà amb autonomia aquest nou servei, amb el suport d’un equip integrat per un/a educador/a a temps complet i la dedicació parcial d’un/a jurista especialista en estrangeria i un/a psicòleg/òloga que prestarà suport psicosocial a les persones usuàries.

Oferim un lloc de feina amb contracte temporal (10 mesos), però amb voluntat de continuïtat, permanència i creixement professional, tant en aquest nou servei com en el conjunt de Pere Claver Grup. Podràs liderar la creació d’un nou servei públic en un entorn de treball amb bon clima laboral, treball en equip i col·laboració, tracte personalitzat i proper, i on poder desenvolupar-se tant a nivell professional com personal.

La persona seleccionada es responsabilitzarà de:

 • Disseny i impuls de totes les línies de treball del servei. Aquestes línies són:
 1. Promoure l’ús de l’acollida en llars ciutadanes en projectes d’entitats de la societat civil i la ciutadania.
 2. Dinamitzar els processos de captació de llars ciutadanes.
 3. Dinamitzar els processos de derivació i acompanyament a persones en situació de risc cap a projectes d’acollida en família i donar suport metodològic per reforçar tècnicament aquests processos.
 4. Assegurar l’acompanyament integral de la persona usuària en tot el procés de treball fins a l’autonomia i semi-autonomia, on l’acollida en família serà una de les fases.
 5. Fer seguiment i valoració del desplegament dels projectes d’acollida en llars ciutadanes.
 • Elaboració d’informes de seguiment.
 • Elaborar protocols de derivació i funcionament del servei.
 • Fer seguiment dels indicadors del servei, de les incidències i de les oportunitats de millora.
 • Participar en l’elaboració de guies i altres documents informatius.
 • Dissenyar estratègies de captació de famílies.
 • Interlocució i coordinació amb l’Ajuntament de Barcelona a nivell tècnic.
 • Coordinació de l’equip multidisciplinar d’atenció.
 • Interlocució i coordinació amb les entitats que fan acollida en família a les persones usuàries.
 • Interlocució i coordinació amb els serveis municipals que fan derivacions a les entitats que fan acollida en famílies.
 • Organitzar reunions i fer presentacions sobre el projecte i la seva metodologia a entitats, administracions i persones usuàries.
 • Supervisió global setmanal del seguiment dels casos que durà a terme l’educador/a

Perfil professional:

 • Imprescindible titulat/da universitària en Treball Social o titulació equivalent.
 • Imprescindible 3 anys d’experiència en gestió d’equips d’intervenció social i en la coordinació de recursos o entitats en xarxa.
 • Molt valorable experiència en matèria de suport a persones migrades, refugiades o demandants d’asil.
 • Molt valorable experiència en projectes de gestió de voluntariat o mentoria.
 • Valorable formació de postgrau o complementària en gestió de serveis socials, acció comunitària, voluntariat o treball amb persones migrades i refugiades.

Abstenir-se les persones que no compleixin els requisits.

Condicions laborals:

 • Contracte temporal de 10 mesos. Alta probabilitat de consolidar a fix.
 • Jornada parcial (12h a la setmana).
 • Flexibilitat horària. Possibilitat de teletreballar parcialment.
 • Millores socials: pla de retribució flexible; festiu el dia de l’aniversari; mesures de conciliació; servei de menjador subvencionat; descompte en clínica dental pròpia i en altres serveis interns i externs.

Incorporació: Maig de 2023.

Ubicació: Barcelona. Districte de Sants-Montjuïc.

Skip to content