Coordinador/a Serveis Industrials

Fundació Tallers

Fins el 30/11/2022


SALARI: 1.269,07€ bruts mes. 14 pagaments: 17766.98 € bruts any.

Requisits

Estudis mínims

 • Cicle Formatiu Grau Superior – Tècnic Superior en Integració Social.

Experiencia mínima

 • Almenys 1 any.

Imprescindible resident a

 • Província Lloc Vacant.

Idiomes requerits

 • Espanyol – Nivell Nadiu o Bilingüe.
 • Català – Nivell Avançat.

Requisits mínims

 • Cicle formatiu de grau superior en la branca de Serveis socioculturals i a la comunitat, amb l’especialitat d’integració social, o bé, d’una llicenciatura o títol universitari de grau en Psciologia, en Educació Social, en Treball Social o en teràpia Ocupacional.
 • Carnet de conduir i vehicle propi.
 • Competències: treball en equip, habilitat per la gestió d’equips, organització, responsabilitat, autonomia, capacitat resolutiva, resistència a la pressió i la frustració, habilitats comunicatives, actitud positiva, orientació social, lideratge.
 • Coneixements d’Office.

Requisits desitjats

 • Experiència en lloc de treball similar: CET i/o Serveis Industrials.
 • Formació en carretilles elevadores.
 • Coneixement de processos productius i logística de magatzems.
 • Certificat de discapacitat i/o amb perfil requisits DONO (demandant ocupació no ocupada).

Descripció

Fundació Tallers, amb més de 380 treballadors, busca una persona per a dur un equip en una de les nostres línies de producció que algunes setmanes realitza la feina a Montornès del Vallès i en d’altres a Santa Coloma de Gramanet. En ella hi treballen 8 persones amb discapacitat. Quan s’ha d’anar a Montornès conduirà la furgoneta portant les persones al seu càrrec de Santa Coloma a Montornès.

En coordinació amb un altre monitor/oficial i la responsable del servei, i en contacte constant amb el client. La persona seleccionada treballarà per aconseguir els objectius productius de la línia, reconduir i resoldre les incidències que puguin sorgir i proporcionar l’adaptació del lloc de treball a les necessitats de les persones operàries. Aquest últim, també, en coordinació amb l’equip de psicòlegs i treballadors socials de l’empresa.

Cerquem una persona per a incorporar-se al nostre equip com a Oficial de 2ª de Serveis Industrials, per realitzar les funcions següents:

Tasques a realitzar:

Respecte a l’activitat productiva:

 • Control de la producció de les comandes i les Ordres de Feina.
 • Planificació de la capacitat productiva vers la necessitat del client.
 • Producció per prioritats.
 • Control temps de producció i dates d’entrega.
 • Entregues parcials i totals (albarans).
 • Fer els controls de qualitat i documentar-los.
 • Activar qualsevol alerta de qualitat: avisar al referent (client o responsable) i documentar-ho.
 • Elaborar o actualitzar fitxes tècniques.
 • Seguir els protocols de qualitat definits.
 • Documentar les reclamacions internes i externes. Portar a terme les mesures correctives que s’acordin.
 • Control entrada i sortida de material.
 • Inventari.
 • Interlocució amb el client (via @ o telefònica).

Respecte a l’atenció de les persones:

 • Responsable de planificar la feina.
 • Responsable de vetllar de la seguretat de les persones.
 • Responsable del control de les absències i informar de les mateixes a la persona interessada.
 • Participa en els Programes individuals de les persones:
  · Detecta necessitats i demandes de les persones en l’àmbit laboral, personal i social, respectant el dret a la intimitat de la persona.
  · Acorda amb la persona i la resta de l’equip d’Usap els objectius de la persona.
  · Fa seguiment i valoració escrita dels objectius.
  · Enregistra intervencions, utilitza eines i/o qüestionaris.
  · Comunica a USAP i la responsable d’àrea de les incidències rellevants (de salut, canvis, hàbits, aprenentatges, conducta, etc) de les persones.
 • Actuar com a mediador en la resolució de conflictes o facilitar si és possible que les persones els resolguin.
 • Desenvolupar un clima de treball en equip i cooperació.
 • Assignar tasques, donar suport, formació i/o oportunitats per desenvolupar les habilitats de les persones.

Horari: Torns de matí o tarda, en funció de la planificació.
Matí: de 6.15h a 14.15h.
Tarda: de 13.15h a 21.15h.
Tipus de contracte: Indefinit amb un període de prova de 2 mesos.

Salari: 1.269,07€ bruts mes x 14 pagaments: 17.766,98 € bruts any.
Increment al 2023: 1.294,45€ x 14 pagues: 18.116 € bruts any.

Enviar CV a l’adreça de correu indicada indicant l’assumpte: Coordinador/a Serveis Industrials.

 

Skip to content