Coordinador/a Pedagògic/a projecte foment de la lectura

Fundació Pere Tarrés

Respondre el formulari

Fins el 16/12/2022


SALARI: Segons Conveni d'acció social.

Ubicació Barcelona (Espanya) / Vacants 1

Resum

Des de la Fundació Pere Tarrés cerquem un/a Coordinador/a pedagògic/a per projecte foment de la lectura.

La missió principal serà el seguiment del projecte i fer propostes de millora i innovació del programa.
Les principals tasques a desenvolupar seran:

 • Gestionar l’equip d’intervenció del projecte: seguiment i valoració de la tasca.
 • Gestionar la bestreta econòmica assignada al material del programa, vetllar per la seva disponibilitat i reposició.
 • Preparar la planificació de la tasques a desenvolupar segons el programa previst.
 • Control d’assitència i disponibilitat de plaçes del programa.
 • Assistència a reunions de coordinació i seguiment amb els centres escolars, amb coordinació de Fundació i aquelles que escaiguin.
 • Elaborar informes trimestrals i la memòria final.
 • Atenció a les famílies, disseny i dinamització d’activitats de support.
 • Gestió dels espais on es desenvolupa el programa i les activitats.
 • Crear xarxa amb els agents socials propers a els centres educatius i fer proposta d’activitats en sinèrgia amb els mateixos.

Què oferim:

 • Incorporació el 12/12.
 • Jornada complerta 38.5 hores setmanals.
 • Conveni d’acció social.
 • Temporalitat fins el 30/06/2023.
 • Horari: Dilluns a dijous de 9:00 a 18:00 divendres de 8:00 a 14:30h.
 • Lloc de treball: Barcelona.

Requisits

 • Formació universitària relacionada amb l’àmbit de l’educació (magisteri, pedagogia, psicologia, educació social).
 • Experiència en projectes de mediació i foment de la lectura i de lleure amb infants i famílies.
 • Coneixements de metodologia d’acció comunitària.
 • Nivell alt de català i castellà escrit i parlat.
 • Disposar del Certificat Negatiu de Delictes Sexuals.
 • Disponibilitat per desplaçar-se a les tardes als centres adscrits al programa.

 

 

Skip to content