Coordinador/a de secretaria i suport als agrupaments

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Respondre el formulari

Fins el 30/10/2023


SALARI: Entre 23.800€ i 26.800€ en funció dels coneixements i l’experiència acreditada.

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya (MEG) convoca un procés de selecció per a cobrir la plaça de Coordinador/a de Secretaria i Suport als Agrupaments dins de l’Oficina de Serveis Generals de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya.

S’ofereix plaça de substitució per baixa de maternitat (previsió de contracte de més d’1 any). Forma part de l’equip de coordinació de l’Oficina de Serveis Generals. Més específicament, coordina els Serveis de Secretaria i Suport als Agrupaments i el d’Informàtica, amb un equip total de 6 persones. La posició permet agafar experiència i desenvolupar-se professionalment en un ambient dinàmic i jove. L’entorn de treball és una masia de Valldoreix en una entitat socialment compromesa i que vetlla per la conciliació laboral.

Integrada a l’Oficina de Serveis Generals, que assumirà les següents funcions:

 • Ser responsable de respondre dubtes sobre:
  • Les normatives i reglaments interns de l’entitat.
  • Reglament de Protecció de Dades.
  • La normativa específica del lleure.
  • Suport en la redacció i negociació de convenis de locals dels agrupaments.
 • Ser el/la Coordinador/a de Protecció de Dades de l’entitat. 
 • Ser responsable de la gestió d’afiliats: creació i control dels processos d’inscripcions, actualització de les dades, etc.
 • Donar suport als agrupaments en les relacions amb les institucions.
 • Donar suport en la gestió de crisis en agrupaments i seguiment dels casos.
 • Desenvolupar tasques de logística d’esdeveniment:
  • Preparació logística dels Espais Generals.
  • Preparació logística de l’Assemblea General Ordinària.
 • Gestionar les assegurances de l’associació:
  • Acompanyar els agrupaments en la gestió de les assegurances.
  • Planificar les assegurances contractades. 
  • Fer seguiment dels sinistres.
 • Tasques de seguiment de projectes
  • Redacció de projectes per a subvencions i memòries. 
  • Seguiment del Programa de curs de l’entitat
  • Creació dels documents de treball del programa de curs i redacció de la memòria anual. 
 • Coordinar el Servei d’Informàtica
  • Prioritzar les tasques del servei.
  • Fer seguiment de les incidències.
  • Ser responsable de les compres i el pressupost del servei. 
 • Tasques de manteniment de la seu
  • Responsable del funcionament de la seu i la recepció.
  • Coordinació de les tasques de manteniment de la seu.

REQUERIMENTS

 • Estudis superiors.
 • Experiència professional prèvia en un entorn similar d’almenys dos anys.
 • Tenir habilitat amb l’ofimàtica:
 • Processadors de text:
  • Fulls de càlcul.
  • Presentacions de diapositives.
  • Entorn de GSuite.
  • Bases de dades (es valorarà).
 • Coneixement de recursos per internet:
  • Gestions on-line (compra de bitllets, reserves de cases, càterings…).
  • Gestió de les eines de Google (calendar, drive, …).
  • Eines pròpies (assegurances, afiliacions…)
 • Català Nivell C. Amb capacitat de fer atenció al públic expressant-se correctament.
 • Persona amb bon tracte, pacient, responsable, curosa amb la presentació i correcció de documents i enviaments, proactiva, i amb capacitat d’organització i endreça.
 • Disponibilitat de desplaçar-se en cotxe.

ES VALORARÀ

 • Conèixer MEG o l’associacionisme de lleure comunitari (no en actiu).
 • Tenir experiència en la gestió d’equips.
 • Habilitat de síntesi i redacció de documents.
 • Experiència prèvia en la redacció de projectes i justificacions de subvencions.
 • Haver dinamitzat processos creatius i de presa de decisió en grup

CONDICIONS LABORALS

 • Contracte laboral a càrrec de MEG.
 • Jornada de 32 hores/setmana.
 • Format híbrid (teletreball i presencial)
 • Formació i acompanyament a càrrec de l’empresa.
Skip to content