Coordinador/a de projecte inserció laboral

Fundació d'Atenció a la Dependència St. Joan de Déu

Enviar CV a fad.info@sjd.es

Fins el 26/09/2023


SALARI: 14 pagues. Salari no especificat.

La Fundació d’Atenció a la Dependència SJD treballa per atendre a casa seva persones en situació de dependència/discapacitat. A partir d’aquesta necessitat desenvolupa un programa de formació i inserció laboral de persones en risc d’exclusió social per dotar de competències potencials cuidadors professionals d’atenció a persones en situació de dependència.

La Fundació ha de desenvolupar un programa formatiu i alhora un acompanyament i seguiment del procés d’inserció laboral. Busquem una persona que coordini aquest projecte, faci un seguiment adequat i asseguri la consecució dels resultats esperats tant de les persones formades-inserides, com dels col·laboradors docents i/o d’altres persones que hi intervinguin.

FUNCIONS I RESPONSABILITATS:

 • Coordinació d’un projecte de formació i acompanyament a la inserció laboral d’un grup de persones, relacionant-se amb el teixit social d’un territori.
 • Coordinació amb les altres àrees de la Fundació tant a escala assistencial com organitzatiu.
 • Relacionar-se amb interlocutors promotors amb què s’acordi la prestació dels serveis.
 • Supervisió i avaluació del projecte.

REQUISITS:

 • Grau, diplomatura o llicenciatura en l’àmbit social i/o sanitari.
 • Àmplia experiència demostrable en gestió de projectes socials.
 • Capacitat de lideratge i iniciativa.
 • Bones capacitats comunicatives i d’interrelació.
 • Predisposició al treball en equip i col·laboratiu.

S’OFEREIX:

 • Jornada completa.
 • Contracte temporal de 21 mesos de durada.
 • Incorporació immediata.
 • Lloc de treball: Carrer Puiggarí, 5-7, 3a planta – Barcelona (Seu de la Fundació).
 • Tipus de lloc: Jornada completa de 37 hores setmanals.
 • Horari: De dilluns a divendres.
 • Experiència: Gestió de projectes: 2 anys (Obligatori)
 • Ubicació del treball: Ocupació presencial.
Skip to content