Coordinador/a de projecte a l’aFFaC

AFFaC

Fins el 12/07/2023


SALARI: Categoria coordinadora de projectes i salari brut: (24.805,95 € – 25.000 € anuals/bruts)

Coordinador/a de Projecte d’Educació sobre corresponsabilitat dels homes en les cures per l’aFFac amb el suport del Departament d’Igualtat i Feminismes.
L’aFFaC som la federació d’associacions de famílies d’alumnes de centres públics més gran de Catalunya (affac.cat). Representem a les AFA de tot el sistema educatiu públic català (des de bressol fins la universitat). Som més de 2.360 AFA i estem presents en el 100% de les comarques catalanes, representant més de 600.000 famílies.

A l’aFFaC treballem per garantir un sistema d’educació públic, inclusiu, gratuït, de qualitat, intercultural i feminista. Per assolir aquest objectiu:

 • Fomentem la participació associativa, la coordinació, el procés de reflexió i el desenvolupament de projectes comuns entre les AFA.
 • Actuem com a agent d’influència social i política en favor de l’educació pública.
 • Oferim suport, assessorament, formació i projectes a les AFA.
 • Impulsem projectes i realitzem estudis a través de l’anàlisi i seguiment de les dades sobre educació per contribuir al millor coneixement global dels problemes i preocupacions de la comunitat educativa.

L’Àrea de Projectes de l’aFFaC dissenya i executa projectes d’educació per la Justícia Global d’àmbit local, nacional i europeu. Treballa en diferents línies estratègiques en defensa del dret a l’educació de qualsevol persona sota el principi d’igualtat i no discriminació, en els àmbits de l’educació inclusiva, l’educació feminista i LGTBI, els drets digitals, l’emergència climàtica, la interculturalitat crítica, la participació de la comunitat educativa, entre altres.

En aquest cas, es busca una persona per incorporar-se a l’Àrea de Projectes per coordinar un projecte de masculinitats igualitàries i corresponsabilitat dels homes en les cures a través de les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) dels centres educatius públics de Catalunya. El projecte s’implementa de juliol de 2023 a juliol de 2024, amb possibilitat de pròrroga.

DETALL DE L’OFERTA

 • Càrrec: Coordinador/a de projecte a l’aFFaC
 • Vacants: 1
 • Lloc de treball: Barcelona
 • Període: Incorporació immediata (contracte indefinit)

Tasques

1. Les seves funcions principals seran la coordinació i seguiment del projecte de l’aFFaC sobre masculinitats igualitàries i corresponsabilitat dels homes en les cures arreu de totes les comarques de Catalunya. Entre les quals:

 • Coordinació general de l’execució del projecte i control de qualitat juntament amb les àrees de l’aFFaC implicades i les entitats externes del projecte.
 • Coordinació de l’equip tècnic involucrat en l’execució del projecte d’arreu de Catalunya.
 • Coordinació i rendició de comptes davant la institució finançadora.
 • Seguiment de qualitat de les activitats del projecte i avaluació de procés.
 • Seguiment tècnic i econòmic del projecte.
 • Coordinació i execució de l’avaluació final del projecte.
 • Justificació tècnica i econòmica del projecte.

Perfil i competències/Requisits

 • Formació a nivell de Grau, Llicenciatura o Diplomatura en l’àmbit de les ciències socials o similars.
 • Experiència acreditada d’1 a 3 anys en gestió, redacció, crida, formulació, seguiment i justificació de projectes d’Educació per la Justícia Global, finançats per institucions públiques d’àmbit local, nacional, europeu i/o internacional.
 • Formació i/o experiència en gènere i feminismes.
 • Experiència acreditada en coordinació i seguiment de projectes d’educació feminista.
 • Experiència en coordinació d’equips.
 • Domini de creació i control de pressupostos de projectes.
 • Domini d’eines d’Office, especialment del programa Excel.
 • Escriure fluidament en català formal.
 • Compromís amb l’educació pública i interès en les polítiques educatives.

Es valorarà:

 • Coneixements i experiència en interseccionalitat.
 • Coneixements i experiència en masculinitats alternatives o igualitàries.
 • Coneixement de la geografia catalana.
 • Habilitats comunicatives orals i escrites.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Autonomia, organització i gestió del temps.
 • Capacitat d’organització i planificació.
 • Implicació, compromís i sensibilitat social.

Oferim

 • Lloc de treball: seu de l’aFFaC a Barcelona.
 • Jornada: 40 hores setmanals.
 • Incorporació a partir de juliol de 2023.

Procés de Selecció

Podeu enviar el vostre CV i una carta de motivació al següent correu: seleccio@labiscuit.com indicant en l’assumpte: “Postulació Coordinador/a de projectes Educació aFFaC”. Data límit d’admissió de candidatures 12/07/2023

Ves al contingut