Coordinador/a CRAE Maternal i Residència Maternal

Fundació Maria Raventós

Respondre el formulari

Fins el 31/05/2024


SALARI: Segons conveni d’Acció Social.

COORDINACIÓ RESIDÈNCIA MATERNAL

La Residència Maternal és un servei residencial d’acció socioeducativa adreçat a dones amb infants a càrrec menors de 3 anys que es troben en situació de vulnerabilitat social, algunes d’elles amb mesures de protecció.

Funcions del lloc de treball:

 • Liderar la línia pedagògica del recurs residencial, i vetllar per la implementació del projecte educatiu de centre.
 • Vetllar pel bon funcionament de la maternal en la seva dinàmica quotidiana.
 • Garantir el compliment de la normativa vigent en l’àmbit d’atenció a menors.
 • Gestionar l’equip educatiu i vetllar pel seu bon funcionament.
 • Coordinar directrius i actuacions amb la direcció de la Maternal.
 • Gestionar el voluntariat i/o el personal de pràctiques que participa a la Residència.
 • Garantir la qualitat del servei, l’anàlisi i la mesura de resultats de la intervenció.
 • Fer l’acollida de les residents
 • Realitzar les coordinacions externes amb altres institucions públiques i de sector.

Capacitats requerides:

 • Formació en Educació Social, Psicologia, Treball Social o Pedagogia.
 • Experiència i coneixement en acció social i intervenció en col·lectius d’exclusió, en maternitats joves i petita infància en risc.
 • Experiència en l’atenció a la infància en contextos de tutela i amb les institucions corresponents  (DGAIA, EAIA, SS, Escoles, etc.).
 • Experiència en coordinació i gestió d’equips.
 • Experiència en accions de voluntariat i de participació.
 • Capacitat de treballar en xarxa i desenvolupar propostes innovadores d’intervenció social.
 • Capacitat d’organització, planificació, redacció i elaboració de documents diversos.
 • Domini d’eines informàtiques.
 • En compliment de l’article 13.5 de la Llei Orgànica 1/1996, de Protecció Jurídica del Menor, es requereix el Certificat d’Antecedents Penals vigent, emès pel Registre Central, abans de la contractació.

Competències i habilitats:

 • Capacitat de lideratge i treball en equip, d’organització i planificació.
 • Capacitat d’iniciativa, de participació i mirada comunitària.
 • Capacitat de treball amb perspectiva de gènere
 • Capacitat de gestió de l’estrès, mediació i resolució de conflictes
 • Capacitat de reflexió i visió estratègica.

Tipus de contracte:

 • Contracte indefinit a temps complert.
 • Jornada de dilluns a divendres, en torn de matí i tarda.
 • Incorporació setembre 2024

Les persones interessades podeu enviar el CV a través del web: www.fmraventos.org/contacte

Data límit per la recepció de CV 31 de maig 2024

INDICA AL COS DEL MISSATGE A QUINA OFERTA ET PRESENTES. GRÀCIES

Skip to content