Coordinador/a centre obert

Associació l'Esquitx

Enviar CV a esquitx@esquitx.org

Fins el 06/10/2023


SALARI: 14 pagues segons conveni d'acció social com a Diplomat.

L’entitat necessita incorporar un/a Educador/a social, amb titulació de “Direcció de lleure” pel Centre Obert Esquitx (infants 3 a 14 anys).  

DESCRIPCIÓ LLOC DE TREBALL: 

 • Es necessita contractar un/a educador/a per dur a terme la coordinació del Centre Obert (20 hores) 

A nivell tècnic:

 • Coordinar, orientar i avaluar l’acció socioeducativa que es realitza amb els infants i famílies des del centre obert, dins del marc del projecte educatiu del servei i els valors de l’entitat.
 • Gestió de les incidències diàries.
 • Fer intervenció directe en els diferents grups del centre obert per poder observar i acompanyar a l’equip en l’acció.
 • Reunions setmanals amb l’equip de CO.
 • Reunions setmanals amb la Coordinadora de l’entitat.
 • Realitzar la memòria anual del centre obert (3 a 18a).

 A nivell organització:  

 • Garantir la organització dels berenars diaris.
 • Gestió del pressupost trimestral i de la compra del material.
 • Vetllar per l’organització del manteniment d’espais, ordre i neteja.

A nivell d’equip:  

 • Gestió de l’equip, acompanyament i seguiment a totes les persones que el configuren (remunerades, pràctiques i voluntàries).
 • Substitucions del personal, quan calgui.

 A nivell contractual:

 • Contractació categoria laboral: Diplomat/ada.
 • Durada: inicialment un contracte de 4 mesos i després indefinit. Fins el mes de juliol 2024.

 

 

 

Skip to content