Coordinació territorial del Barcelonès

Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya

Fins el 17/09/2023


SALARI: 13.350,96€ bruts anuals amb pagues extres prorratejades (12 mensualitats).

Funcions a desenvolupar

 • Acompanyament i suport tècnic a les persones voluntàries de l’associació.
 • Coordinació, seguiment i acompanyament territorial dels casals.
 • Seguiment i suport pedagògic als casals.
 • Coordinació del projecte de creixement i expansió del model casalero al territori Barcelonès.
 • Suport a les activitats i projectes federatius i del propi territori.
 • Formulació i seguiment de les subvencions.
 • Suport a l’equip territorial i dinamització de les trobades de territori.
 • Lideratge amb el contacte amb administracions.

Requisits

 • Formació reglada en l’àmbit social.
 • Coneixements sobre el funcionament de Casals de Joves o altres entitats similars.
 • Coneixement de la realitat associativa juvenil catalana, especialment del barcelonès
 • Experiència laboral o voluntària en tasques de coordinació i dinamització de projectes associatius.
 • Nivell alt de català i competència escrita.

Es valorarà

 • Experiència en l’àmbit associatiu juvenil i assembleari del territori.
 • Ser membre d’una entitat associativa del barcelonès.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Capacitat d’iniciativa, adaptació i autonomia personal, així com de treball en equip.
 • Formació en el camp del lleure.
 • Experiència en formulació i redacció de subvencions i projectes.
 • Coneixement i capacitat d’aplicació de la perspectiva feminista i antiracis-ta.
 • Coneixement de l’administració pública del barcelonès

S’ofereix

 • Contracte indefinit.
 • Jornada laboral de 20 hores setmanals.
 • Horari flexible (principalment de matins)
 • Incorporació aprox. 26 de setembre de 2023.
Skip to content