Coordinació tècnica de l’entitat

Societat Catalana d'Educació Ambiental

Enviar CV a scea@scea.cat

Fins el 10/04/2024


SALARI: 1.244,28€ bruts mensuals x 12 pagues.

Els objectius del lloc de treball són:

 • Gestió directiva i societària de l’entitat.
 • Coordinació de l’equip de treball i dels projectes i accions.
 • Representació institucional i lideratge.

FUNCIONS I TASQUES A DESENVOLUPAR

 • Interlocució directa i suport a la Junta.
 • Gestió i coordinació societària.
 • Interlocució i representativitat institucional amb terceres entitats i administracions.
 • Gestió i coordinació de l’equip de treball: disseny de tasques, coordinació i seguiment.
 • Seguiment i supervisió de la gestió administrativa i comptable, del pressupost anual i de la tresoreria de l’entitat.
 • Donar suport a l’equip de gestió de projectes en la redacció de projectes, les sol·licituds de subvencions, la justificació tècnica i econòmica, etc.
 • Recerca d’oportunitats per a nous projectes i accions en el marc dels plans de treball de la SCEA.
 • Mobilització de recursos i establiment de col·laboracions i relacions amb entitats afins a la SCEA.

REQUISITS INDISPENSABLES i PERFIL COMPETENCIAL

 • Mínim 5 anys d’experiència en el sector de l’educació ambiental a Catalunya.
 • Ampli coneixement del sector de l’EA, tant des d’una perspectiva dels actors/agents/entitats/xarxes/projectes existents com des d’una visió històrica.
 • Dots comunicatives.
 • Experiència en la interlocució amb l’administració
 • Responsabilitat, autonomia i capacitat de treball en equip
 • Capacitat de lideratge i coordinació d’equip de treball i reunions de treball.
 • Capacitat d’anàlisi, planificació, visió estratègica, presa de decisions i de resolució.
 • Capacitat i competències per al disseny, posada en marxa i impuls de projectes i accions.
 • Disponibilitat per a viatjar i assistir a reunions, jornades, seminaris, etc.

ES VALORARÀ

 • Ser sòcia/soci de la SCEA.
 • Referències de feines anteriors.
Skip to content