Coordinació projectes Plàudite Teatre. Espai arts escèniques

Plàudite Teatre

Fins el 23/11/2023


SALARI: 13.600€ bruts anuals distribuïts en 12 pagues, com a personal tècnic segons conveni col·lectiu autonòmic d’ensenyament i formació no reglada de Catalunya.

 • Plàudite Teatre som una associació sense ànim de lucre amb vocació de servei públic, que ens dediquem a la transformació social a través de les arts escèniques en entorns d’alta complexitat, on les arts i la cultura es converteixen en oportunitat de vivències positives.
  Desenvolupem les nostres activitats en diferents àmbits: cultural, educatiu, social i de la salut, i som referent a la ciutat de L’H des de fa 25 anys.
 • Tenim una àmplia xarxa multisectorial de col·laboració (museus, galeries, equipaments escènics, centres educatius, centres sanitaris i altres agents) i visió interseccional.
 • Treballem per a la inclusió i la cohesió social en totes les seves dimensions a través de les arts escèniques, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat.
 • Ens adrecem a impulsar el reconeixement i l’exercici dels drets culturals i socials i a evitar que determinats grups socials quedin exclosos de la participació en la cultura i la comunitat.
 • Cultivem una Escola d’Arts Escèniques amb alumnat de 3 a 80+ anys, amb un model pedagògic propi exportat a altres centres artístics. Fem formació per a professionals del món educatiu, sanitari i social. Som el pont entre la comunitat educativa i el Teatre Joventut-Auditori Barradas, a través de serveis educatius. Programem espectacles de proximitat. Tenim un espai propi del que volem fer un lloc representatiu i referent. Desenvolupem projectes de
  Teatre Comunitari-Teatre Social.
 • Necessitem reforçar l’equip tècnic amb una persona empàtica, alineada amb els nostres valors i objectius, compromesa amb la gestió i la construcció d’organitzacions culturals eficients, sostenibles i eficaces.

Funcions i tasques

 • Dur a terme la gestió i el seguiment de diferents projectes de l’entitat: Serveis educatius teatrals, Escola de Teatre, promoció i gestió de l’oferta cultural i programació del nou espai, i altres programes de Teatre Comunitari-Social, d’arts escèniques amb impacte social i perspectiva de gènere i intercultural.
 • Garantir el correcte funcionament de l’Escola de Teatre Comunitari-Social i els Serveis educatius, gestionant documentació: arxius físics i digitals, base de dades i altres documents de seguiment i gestió continuada i organitzar inscripcions, quotes i notificacions i contacte amb usuaris i usuàries.
 • Gestió dels projectes en tot el cicle de vida, amb especial dedicació al seguiment tècnic i econòmic. Planificar, coordinar i fer el seguiment dels recursos tècnics, econòmics i humans implicats en un projecte del que n’ha de resultar un producte escènic o/i un servei.
 • Contribuir a la definició dels projectes i serveis: l’objectiu, l’estratègia i la filosofia d’actuació de tots els agents implicats garantint coherència entre disseny i execució.
 • Gestionar la producció d’espectacles de proximitat en totes les seves fases (relació amb proveïdors i partners, mobilització de recursos humans, gestió dels materials escènics, de la promoció, etc.).
 • Realitzar el seguiment dels projectes en els seus components (tècnic, administratiu i financer), en col·laboració amb les altres àrees funcionals de l’organització. Elaborar i fer servir eines per a l’execució, la producció, el seguiment i l’avaluació de processos i resultats, en un procés de millora contínua amb especial èmfasis en la mesura de l’impacte.
 • Dur a terme la documentació de les activitats i recopilació de dades i informació rellevant per a l’elaboració de memòries i informes.
 • Mantenir la comunicació amb aliats i agents de la nostra xarxa i les entitats sòcies, establint els sistemes de comunicació (reunions, elaboració d’informes periòdics) i gestionant l’agenda, per a que cada agent implicat disposi de la informació que necessita per fer la seva funció.
 • Gestionar els equips i agents implicats en la implementació dels projectes i mantenir un contacte directe amb participants, usuaris i usuàries per respondre a les seves necessitats relacionades amb el projecte.
 • Donar suport a l’àrea de comunicació per promocionar projectes i serveis de l’entitat i difondre els resultats amb una perspectiva de desenvolupament i implicació dels públics.

Experiència, competències i habilitats necessàries

 • Títol Universitari: Titulació en Ciències socials, econòmiques, de l’administració, Gestió cultural, Gestió de projectes i equips, Secretaria de direcció …
 • Alt nivell de català i castellà (escriptura, lectura i parla).
 • Almenys 3 anys d’experiència provada en coordinació de projectes. Desitjable alguna experiència en temes de planificació estratègica.
 • Coneixement en sistemes informàtics.
 • Capacitat per negociar amb diferents actors, i per organitzar i coordinar equips.
 • Domini de creació i control de pressupostos de projectes.
 • Compromís amb la justícia social.
 • Actituds: responsabilitat; flexibilitat; discreció i confidencialitat; compromís amb l’organització; treball en equip; sensibilitat cap als problemes socials; talant positiu; tenacitat i capacitat de control de l’estrès.

Es valorarà

 • Estudis o experiència en igualtat de gènere, mediació intercultural, mediació comunitària.
 • Alt nivell d’anglès (escriptura, lectura i parla).
 • Capacitat per organitzar, facilitar i mediar equips tècnics per assolir els objectius del projecte.
 • Experiència en coordinació de projectes europeus.
 • Coneixements de Gestió del cicle del projecte i Teoria del canvi.
 • Familiaritat amb la metodologia de planificació basada en resultats.
 • Habilitats de comunicació i redacció, atenció i concentració, anticipació, orientació a resultats i adaptabilitat.
 • Capacitat d’iniciativa, de generar noves idees, creativitat i innovació; capacitat de comunicació; autonomia; gestió del temps.

Oferim

 • Jornada presencial de 25 hores setmanals a L’Hospitalet de Llobregat.
 • Contracte indefinit.
 • Horaris: dilluns tarda, dimarts i dijous matí, dimecres matí i tarda, vacances i festius segon calendari escolar. Podem considerar la flexibilitat horària sempre que sigui compatible amb les responsabilitats i tasques de la feina.
 • De manera excepcional pot haver-hi canvi d’horaris i activitats segons necessitats de l’organització.
 • Incorporació a l’equip de treball la setmana del 8 gener 2024.
 • Formar part d’un equip de cultura per a la transformació social.

Com respondre a l’oferta

 • Si tens interès a presentar-te a l’oferta, prepara un text curt de motivació amb l’explicació de perquè vols treballar amb nosaltres (màxim 280 caràcters), respon aquest formulari Accés al FORMULARI i envia’ns el teu currículum a direccion@plaudite.org, per tal que valorem la teva candidatura.
 • Acceptem candidatures fins al dia 23 de novembre de 2023

 

Skip to content