Coordinació incidència política i social

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 13/02/2023


SALARI: Remuneració segons les taules salarials de l'entitat: 32.008,58 € bruts a l'any x 12 pagues.

Descripció de l’entitat 

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball 

 • Sota la direcció de l’entitat haurà de coordinar els processos vinculats a la incidència política i social.
 • Tanmateix, de la seva coordinació dependrà la participació social.

Funcions:

 • Participar en la definició de l’estratègia d’incidència política i social de l’entitat conjuntament amb la direcció. Coordinar-la i implementar-la.
 • Participar en els processos d’identificació, formulació, execució i avaluació dels diferents programes i projectes, així com fer-ne el seguiment pressupostari. Vetllar pel seguiment mensual dels Quaderns de projectes i fitxes d’activitats per part de l’equip d’incidència.
 • Participació en l’Oficina de Projectes.
 • Elaborar la planificació de l’àrea i fer-ne seguiment.
 • Definir les campanyes, calendaritzar-les i coordinar-se amb l’equip de comunicació de l’entitat.
 • Fomentar la participació de persones refugiades i voluntàries en els diferents processos de l’àrea.
 • Representar l’entitat en diferents espais: xarxes, relacions amb proveïdors, espais de comunicació prèviament pactats amb la coordinació.
 • Participar en formacions, xerrades, taules rodones, d’entre d’altres, en representació de la CCAR.
 • Desenvolupar, motivar i gestionar els equips de treball sota la seva responsabilitat. Promoure la seva participació en diferents espais.

Requisits

 • Titulació Universitària en ciències socials, preferiblement en ciències polítiques o dret.
 • Formació en drets humans.
 • Experiència en l’àmbit de la incidència política i social, preferiblement en temes relacionats amb l’asil, els desplaçaments forçats i els drets humans.
 • Bona capacitat de comunicació oral i per escrit en català, castellà i anglès.
 • Capacitat de gestió, organització, planificació i priorització de tasques.
 • Flexibilitat horària i disponibilitat per viatjar.

Competències professionals

 • Capacitat de gestió d’equips i de persones.
 • Visió estratègica i capacitat analítica.
 • Capacitat de comunicació i de presa de decisions.
 • Capacitat de treball sota pressió i orientació a resultats.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Condicions

 • Jornada completa. Contracte fixe.
 • Lloc de treball a Barcelona amb disponibilitat per moure’s per tot el territori català, especialment on tenim serveis i oficines.

Informació requerida

Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència:
COORDINACIÓ INCIDÈNCIA POLÍTICA I SOCIAL
El termini de presentació de candidatures finalitza el 13/02/23

Skip to content