Coordinació àrea de gestió i desenvolupament institucional

Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 30/12/2022


SALARI: 32.008,58 € bruts a l'any.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Sota la direcció de l’entitat haurà de coordinar els processos vinculats a la gestió econòmica, administrativa i gestió de persones (GEAP) de l’entitat, així com els processos vinculats al desenvolupament i enfortiment institucional (DEI).

Funcions

 • Coordinar i supervisar els processos de gestió de persones: contractacions, definició de llocs de feina i acompliment de tasques, prevenció de riscos laborals, necessitats formatives, compliment del conveni, entre d’altres; vetllar per la vinculació del personal amb el compliment dels objectius de protecció d’asil i refugi que impulsa l’entitat.
 • Seguir i controlar l’àrea de de gestió econòmica i financera de l’entitat, essent responsable últim/a de la preparació i execució del pressupost de l’entitat i del correcte i puntual compliment de les seves obligacions comptables i financeres.
 • Dirigir, definir i impulsar la posada en marxa dels diferents procediments, processos i estratègies de l’entitat, garantint una adequada gestió de competències i una sistematització del coneixement intern.
 • Coordinar el seguiment i el control de convenis, subvencions i contractes de l’entitat així com assegurar el correcte desenvolupament dels projectes gestionats per l’entitat així com els seu correcte encaix amb les activitats i els processos al si de la mateixa.
 • Coordinar i supervisar la realització dels processos relatius a la logística de les oficines i infraestructures de la CCAR a fi de garantir la correcta i eficient prestació del servei.
 • Participar en la definició i implementació d’una estratègia de diversificació dels fons de l’organització, especialment en el creixement de la seva base social i fons privats a través del màrqueting social.
 • Desenvolupar, motivar i gestionar els equips de treball sota la seva responsabilitat.

Requisits

 • Titulació Universitària, valorant postgrau en gestió d’organització i/o qualitat i/o gestió d’entitats.
 • Experiència en llocs de responsabilitat en organitzacions similars. Experiència en seguiment i justificació de projectes a finançadors.
 • Ofimàtica a nivell avançat; especialment maneig de fulls de càlcul.
 • Domini de català i castellà.

Competències professionals

 • Capacitat de gestió d’equips i de persones.
 • Visió estratègica i capacitat analítica.
 • Capacitat de comunicació i de presa de decisions.
 • Capacitat de treball sota pressió i orientació a resultats.
 • Coneixement del funcionament del tercer sector, es valorarà particularment el coneixement i experiència en l’àmbit de la protecció internacional i dels drets humans.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip en ambients interculturals.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.

Es valorarà

 • Formació en l’àrea de la immigració i l’asil.
 • Flexibilitat horària.
 • Anglès fluid tant parlat com escrit.

Condicions

 • Jornada completa. Contracte fixe.
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat 32.008,58 € bruts a l’any.
 • Lloc de treball a Barcelona amb disponibilitat per moure’s per tot el territori català, especialment on tenim serveis i oficines.

Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae amb carta de motivació a ccar@ccar-cear.org amb la referència: COORDINACIÓ GESTIÓ I DESENVOLUPAMENT INSTITUCIONAL
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 30/12/2022.
Skip to content