Coordinació de la Llar Mambré i de programes d’habitatge social

Fundació Mambré

Fins el 14/11/2023


SALARI: Segons conveni d’acció social i vàlua.

LLOC DE TREBALL: COORDINACIÓ DE LA LLAR MAMBRÉ I DE PROGRAMES D’HABITATGE SOCIAL 

FUNCIONS BÀSIQUES DEL LLOC DE TREBALL

Llar Mambré

• Coordinar la Llar Mambré, allotjament residencial amb suport educatiu per a persones en situació de sense llar.
• Organitzar el funcionament de la Llar Mambré (neteja, manteniment, compres, pla de seguretat…)
• Gestionar les altes i baixes de les persones residents i atendre les necessitats derivades de la seva estada.
• Coordinació amb les entitats derivants i els referents socials dels residents de la Llar Mambré.
• Coordinar, supervisar i donar suport al personal propi de la Llar Mambré: consergeria i neteja.

Programes d’habitatges social

• Gestionar les altes i baixes del programa.
• Preparació i seguiment de contractes de lloguer amb finalitat assistencial i les seves renovacions.
• Coordinació amb l’equip social de les entitats derivants.
• Mediació de conflictes en cas d’habitatges compartits.
• Vetllar pel correcte funcionament dels habitatges en coordinació amb l’equip de manteniment.
• Suport i orientació a les residents en manteniment i curs de l’habitatge.
• Orientació en relació a ajuts d’habitatges i gestió d’ajuts si és el cas.
• Altres tasques que s’assignin.

COMPETÈNCIES PERSONALS

• Empatia.
• Escolta activa.
• Discreció.
• Caràcter metòdic i organitzat.
• Habilitats en les relacions interpersonals.
• Autoconfiança i autocontrol.
• Adaptabilitat i flexibilitat.
• Capacitat per treballar de forma autònoma i per coordinar-se amb la resta de l’equip.
• Capacitat de presa de decisió.
• Habilitats d’organització i planificació per la coordinació del projecte.
• Capacitat de dirigir i acompanyar al grup en la realització de les tasques.

COMPETÈNCIES TÈCNIC – PROFESSIONALS

• Grau en Educació Social, Treball Social o altres graus de les ciències socials i humanitats.
• Es valorarà experiència en l’àmbit d’atenció al sensellarisme i la gestió d’habitatge social.
• Domini del català i castellà.
• Domini de programari d’ofimàtica i eines d’Internet.

CONDICIONS

  • Jornada: 38,5h/setmanals.
  • Horari: de dilluns a divendres.
  • Incorporació: incorporació 20 de novembre 2023.
  • El lloc de treball és a Barcelona: la meitat de la jornada a la Llar Mambré (zona del Guinardó) i l’altra meitat a la seu de Mambré (C/ Nàpols 133)

CONTACTE

Envieu Currículum i carta de motivació a: rbernal@fundaciomambre.org

 

Skip to content