Coordinació de Captació de Fons i Comunicació

Open Cultural Center

Respondre el formulari

Fins el 27/11/2022


SALARI: 1.450 € nets mensuals.

Jornada completa a Open Cultural Center.

Tens experiència en captació de fons i comunicació en el sector social i t’interessa treballar en una organització sense ànim de lucre, intercultural i en creixement? Uneix-te a nosaltres a Open Cultural Center Barcelona, una ONG que treballa per la inclusió de persones refugiades i migrants a través d’activitats d’educació, habitatge, inserció laboral i innovació social.

L’ Entitat

Open Cultural Center és una organització sense ànim de lucre que du a terme projectes educatius i culturals per i amb persones migrants i refugiades a Espanya i Grècia. Tenim la nostra oficina principal a Barcelona, amb un equip de 12 empleats i diversos voluntaris que treballen en les nostres activitats a Barcelona. Algunes de les nostres activitats principals a Barcelona i als voltants són l’escola d’idiomes, l’escola de codificació i el nostre programa d’habitatge per a joves migrants en zones rurals.

Què faràs?

L’objectiu principal és captar fons principalment de fundacions, empreses i administracions públiques en suport de persones migrants, refugiades i la missió i la visió de l’OCC. També contribuiràs a l’enfortiment de la nostra base de membres/donants individuals i de l’estratègia digital.

Estratègia i planificació

 • Liderar el procés anual de planificació de la captació de fons i produir estratègies efectives per assolir els objectius d’ingressos.
 • En col·laboració amb el director, liderar el desenvolupament d’estratègies per assolir els objectius organitzatius a llarg termini.
 • Identificar noves oportunitats de captació de fons, noves tendències i elaborar estratègies per accedir a aquests fons.
 • Implementar eines i estratègies digitals per treballar de manera més eficient.

Planificació financera, pressupostos i gestió de subvencions

 • Elaborar pressupostos rendibles per aconseguir plans d’acció en col·laboració amb el coordinador del programa.
 • Desenvolupar i mantenir sistemes de seguiment i avaluació d’ingressos i despeses en col·laboració amb el coordinador del programa.
 • La gestió financera de les subvencions, en col·laboració amb el coordinador i l’administració del programa, inclòs el seguiment del progrés financer de les subvencions acceptades, fer un seguiment del finançament i del pressupost
  assignats.
 • Gestió de bases de dades de subvencions, incloses la seva administració i finances.

Captació de fons

 • Gestionar l’equip de captació de fons i comunicació per generar ingressos per OCC Catalunya i OCC Grècia.
 • Supervisar la gestió del programa d’ingressos de subvencions i finançadors privats/ trusts, assegurant la redacció de propostes i informes efectius i d’alta qualitat.
 • Desenvolupar i mantenir viatges de suport efectius per al desenvolupament de les relacions i la retenció.

Comunicacions

 • Implementar el pla estratègic de comunicació.
 • Integrar estratègicament les comunicacions i l’acció de captació de fons per a Grècia i Espanya.
 • Coordinar les accions de comunicació als diferents canals.

Gestió de l’equip de comunicació i captació de fons

 • Gestionar un equip de comunicació i captació de fons format per 3-5 persones i voluntariat amb seu a Barcelona i Grècia.
 • Supervisar els membres de l’equip, supervisar les seves activitats i objectius a llarg termini.
 • Gestionar el treball i la planificació de l’equip, donar suport i formar als membres de l’equip per garantir l’assoliment de les prioritats identificades.
 • Organitzar reunions setmanals d’equip i reunions individuals amb cada membre.
 • Realitzar avaluacions de rendiment i, proposar mesures correctores per garantir la qualitat i els estàndards del treball.
 • Identificar necessitats formatives i, ocasionalment, organitzar sessions de formació i briefing interns.

Coordinació

 • Participar en reunions setmanals o quinzenals de direcció.
 • Participar en la reunió mensual de l’equip.
 • Donar suport a la presa de decisions de la junta quan ho sol·liciti.

Què oferim?

L’OCC es compromet a crear un lloc de treball inclusiu i divers que fomenti la participació activa de tothom i la generació d’un impacte positiu per a l’equip i els col·lectius destinataris. Oferim el següent:

 • Un sou net mensual de 1.450 € (38 hores setmanals, 13 pagues, contracte indefinit, 3 mesos de prova) i un període de vacances de 30 dies laborables a l’any.
 • Una oportunitat única per treballar en el cor del sector social local, especialitzat en migració, alhora que treballa a nivell internacional amb entitats d’arreu d’Europa.
 • Treball flexible i dos dies per setmana de treball a distància.
 • L’oportunitat de treballar en un equip altament intercultural format per persones tècniques, voluntàries, estudiants en pràctiques i partners externs.
 • L’oportunitat de treballar amb la nostra seu grega a Polykastro i conèixer el context migratori de Grècia.
 • Oportunitats d’aprenentatge treballant amb psicòlegs, treballadors socials, gestors de projectes (UE) i el nostre grup divers de beneficiaris i voluntaris.

Quins són els requisits laborals?

Imprescindibles:

 • Estudis universitaris o experiència relevant equivalent en un camp relacionat amb les comunicacions, els drets humans o les relacions internacionals.
 • Un mínim de 3 anys en una posició de captació de fons, amb experiències d’èxit en la captació de fons a través d’una varietat de fonts coms fundacions i entitats privades, incloent el compliment dels objectius de captació de fons.
 • Experiència i coneixements de vàries tècniques i canals de captació de fons.
 • Experiència en el desenvolupament de sol·licituds de captació de fons i subvencions per finançadors privats, p.e. Fundació la Caixa, i administracions públiques, p. Ajmt Barcelona, Diputació, IRPF, COSPE, etc.
 • Experiència en gestió d’equips.
 • Excel·lents habilitats de comunicació escrita i presentació amb capacitat per adaptar el contingut a una varietat de públics.
 • Fortes habilitats de comunicació oral, comunicant-se eficaçment tant en anglès com en espanyol.
 • Eficaç alhora d’establir relacions amb els membres de l’equip, els directius i amb altres grups d’interès interns i externs.
 • Fortes habilitats organitzatives i de planificació.
 • Capacitat d’apropiar-se del propi aprenentatge i desenvolupament.
 • Comprensió dels reptes que viuen les persones migrades.
 • Compromís per escoltar i treballar amb humilitat; donar suport a un lideratge compartit; oferir espais de participació de veus i perspectives diverses.

Habilitats preferibles:

 • Experiència amb eines digitals i eines “no-code”, com Airtable, Notion, Slack i/o Trello.
 • Experiència en la creació d’al.liances d’èxit.
 • Experiència en la gestió de licitacions i desenvolupament de propostes.
 • Ha realitzat formació addicional sobre migració i/o captació de fons.
 • Tenir un nivell avançat de català en expressió oral i escrita.

Com és el procés de selecció?

Sempre informem si esteu seleccionats per al procés de selecció o no. Les sol·licituds s’han de presentar a través del nostre formulari de sol·licitud (vegeu l’enllaç a sota). No tindrem en compte les sol·licituds que arribin per altres canals. El procés és el següent:

1. Us convidarem a una primera entrevista per conèixer-vos, parlar amb més detall del càrrec i de l’organització, comentar les vostres expectatives i ambicions i respondre qualsevol dubte que tingueu.
2. Quan el resultat de la primera entrevista sigui positiu, us demanarem referències laborals prèvies i la realització d’una tasca. La tasca es relacionarà amb captació de fons i la comunicació.
3. Quan el resultat del treball sigui positiu, es farà una segona entrevista. En aquesta entrevista parlarem amb més detall de les habilitats i experiència que tens, i com aquestes s’ajusten a la posició. També parlarem del resultat de la tasca i de qualsevol comentari que tingueu sobre la tasca.
4. Quan la segona entrevista sigui positiva, tindreu la vostra entrevista final amb el director de l’organització. Juntament amb el nostre equip de contractació, el director prendrà la decisió final sobre el resultat del procés de contractació.

COM APLICAR?

 

Skip to content