Coordinació d’Acollida Sociolingüística a la seu de Barcelona

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 25/02/2024


SALARI: Entre 20.000 € i 21.000 € bruts anuals x 30 h/s. Segons conveni d’acció social.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional contractat/da s’integrarà a l’equip educatiu de la Fundació i haurà de coordinar el projecte d’acollida sociolingüística. El projecte imparteix aules d’alfabetització, castellà A1, A2, intensiu, català, curs de preparació per l’obtenció de la nacionalitat, castellà per al carnet de conduir, etc.

La Fundació considera l’espai d’acollida sociolingüística com un espai que, a banda de l’aprenentatge de la llengua o de continguts específics, s’acompanya a les persones que assisteixen en la seva integració. Per tant, considerem essencial crear un vincle amb la persona, així com promoure activitats complementàries que permetin el coneixement de l’entorn.

Un gran nombre de persones voluntàries i de pràctiques participen d’aquest programa, per tant, considerem essencial tenir la capacitat i experiència en la coordinació de voluntariat.

La Fundació Bayt al-Thaqafa està compromesa amb la diversitat i la igualtat d’oportunitats. Per garantir una millor representativitat dins de l’entitat, es valoraran positivament les candidatures de perfils infrarepresentats.

Principals Responsabilitats i Funcions:

 • Revisió continua de la metodologia d’aprenentatge de l’aula.
 • Acollir, formar i fer seguiment de les persones voluntàries i de pràctiques que participen al programa.
 • Impartir classes puntualment.
 • Fomentar espais d’integració sociocultural.
 • Coordinar a tot l’equip i liderar la coordinació amb els diferents programes, projectes i professionals que es requereixi de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Coordinar-se amb les entitats del territori que es consideri.
 • Elaborar els informes necessaris per a la justificació i sol·licitud del projecte.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides:

 • Titulació en Lingüística, Pedagogia, Magisteri, Filologia o similars.
 • Coneixements d’ensenyament de castellà com a llengua estrangera.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Experiència en el sector social i en l’ensenyament de castellà.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Habilitats d’organització i planificació.
 • Actitud i habilitats social, comunicació i treball en equip.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.

Condicions laborals:

 • Contractació: Indefinida.
 • Distribució horària: 30 hores setmanals de dilluns a divendres.
 • Incorporació: març 2024.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV:  25 de febrer de 2024.
 • Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Responsable acollida sociolingüística”
Ves al contingut