Coordinació CAS Baluard

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Enviar CV a rgarcia@abd-ong.org

Fins el 26/04/2023


SALARI: Segons Categoría x conveni social + plusos de coordinació d'equips.

L’Associació, Benestar i Desenvolupament és una organització d’iniciativa social sense ànim de lucre que treballa en el desenvolupament de projectes i accions orientats a promoure i millorar la qualitat de vida i el benestar de la ciutadania i, especialment, d’aquells col·lectius que es troben en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social.

BUSQUEM: Coordinació/a per al CAS (Centre d’atenció sanitària) on es realitza una intervenció ambulatòria especialitzada i integral per un equip multidisciplinari per a usuaris drogodependents i les seves famílies del districte amb problemàtiques de consum de substàncies i les seves conseqüències.

FUNCIONS

·Dissenyar i liderar el pla anual de treball del servei alineat amb la planificació estratègica i operativa definida des de l’Àrea.
·Executar el pressupost anual del servei i el seu correcte desplegament.
·Executar la presentació de projectes a les principals convocatòries o concursos referits.
·Gestionar el servei i executar la presentació de memòries i informes de resultats.
·Executar l’estratègia d’aliances (amb el tercer sector, amb proveïdors estratègics i amb l’administració pública)
·Executar la representació institucional del programa en l’àmbit autonòmic, provincial i municipal.
·Executar el posicionament de marca i l’estratègia de comunicació externa acord amb el pla de comunicació d’Àrea.
·Vetllar pel compliment de les principals polítiques de ABD (política de RH, política de compres, política pressupostària, política de dades i sistemes, política de qualitat…)
·Gestionar a l’equip de persones del seu servei.
·Avaluar l’acompliment de professionals del servei o programa.

Requisits mínims

  • Grau Social (Treballador/a Social, Educador/a Social, Psicòleg/a…)
  • Experiència mínima de 3 anys en reducció de danys.
  • Experiència en coordinació i lideratge d’equips grans.

Requisits desitjats

  • Formació en drogopendencia i/o salut mental.
  • Formació/Coneixements en mediació i prevenció del conflicte.
Skip to content