Coordinació activitats socio educatives

ASSOCIACIÓ EDUCATIVA XERA

Fins el 29/02/2024


SALARI: 1.321€ bruts mensuals.

Es busca una persona per cobrir el lloc de COORDINACIÓ D’ACTIVITATS SOCI EDUCATIVES amb nens, nenes i adolescents en situació de risc d’exclusió social del barri de Sants Badal.

Coordinació dels antics i nous programes de l’entitat: Programa Proifància, Xerateca, Aula Oberta i CODI (en aquests programes estan incloses la realització d’activitats lúdiques, de Reforç Escolar, classes de suport lingüístic de català/castellà, tallers de robòtica, escacs i còmic, i reducció de bretxa digital de nens/es i adolescents amb Diversitat Intel·lectual).

28h setmanals (de 10:00h a 14:00h i de 17:00h a 20:00h)

Tasques:

 • Coordinació dels antics i nous programes de l’entitat: Programa Proifància, Xerateca, Aula Oberta i CODI.
 • Coordinar l’equip d’educadors/monitors de Centre Obert.
 • Fer seguiment de la disponibilitat de places i coordinar la gestió dels grups a les diferents activitats, a més del pagament de les quotes referents a cada programa i a l’entitat.
 • Controlar que les activitats es duguin a terme de manera efectiva, tenint en compte els objectius de cada programa i de l’estatut de l’entitat.
 • Difondre de manera permanent els programes i les activitats.
 • Tenir una mirada preventiva i correctiva de les possibles incidències de l’atenció a participants, la demanda de famílies i les condicions laborals dels professionals.
 • Mantenir reunions amb l’equip de treball (direcció i altres coordinacions)
 • Tenir cura perquè es compleixi el compliance de l’entitat.
 • Fer el manteniment dels espais i dels materials necessaris.
 • Mantenir la documentació relacionada al seguiment dels/de les participants, indicadors i altres informacions relatives a cada programa, seguint les normes de les subvencions i ajudes atorgades.
 • Actualitzar la base de dades i fer les memòries tècniques.
 • Actualització periòdica dels PEIS.
 • Ser referent de les famílies a totes les activitats.
 • Coordinar-se amb altres agents educatius, equips professionals, persones practicants i voluntàries.
 • Coordinar-se amb serveis socials i altres agents públics i privats (ajuntament, associacions, cooperatives, centres educatius)
 • Fer difusió, presentació i seguiment del programa de Responsabilitat Social Corporativa de XERA amb altres entitats privades.
 • Redactar i presentar sol·licituds de subvencions a diferents línies de finançament.

Estudis Mínims: Estudis associats a les Ciències Socials i Humanístiques (Grau en Educació Social, Integració social, Psicologia o associats).

Requisits

 • Idiomes requerits: Català.
 • Experiència amb el sector social.
 • Capacitat organitzativa, preventiva, resolutiva.
 • Capacitat mediadora i de treball en equip.
 • Experiència en redacció de subvencions.
 • Do de gent: habilitats comunicatives i interpersonals, empatia.
 • Capacitat dautonomia, proactivitat, responsabilitat.
 • Domini d’eines informàtiques bàsiques (Word, Excel…)

 

Skip to content