Consultora – Formadora en matèria de violències masclistes a Cerdanyola del Vallès

EL SAFAREIG

Fins el 31/01/2024


SALARI: Entre 22.000 € i 25.000 € bruts x 14 pagues. Segons conveni d´acció social.

Descripció del lloc de treball:

Es precisa una tècnica per a realitzar tasques de primera acollida a dones en situació de violència, dinamització de un grup terapèutic amb dones migrades i fer formacions en matèria de violència masclista i perspectiva de gènere a diferents serveis.

REQUISITS:

Formació imprescindible:

 • Titulació universitària en l’àmbit de les Ciències Socials: Educació Social, Psicologia, Treball social, Sociologia, etc.
 • Formació en violència masclista i feminismes amb perspectiva interseccional.
 • Formació clínica d’orientació psicoanalítica.

Experiència:

 • Experiència imprescindible: Experiència mínima de 2 anys en serveis d’atenció a dones o similars, en atenció individual i grupal i en formacions en matèria de gènere.
 • Es valorarà experiència en serveis de la xarxa d’atenció i recuperació de les violències masclistes, etc.

Competències professionals i personals:

 • Reflexió i pràctica des de la perspectiva de gènere.
 • Capacitat d’organització, planificació i treball en equip.
 • Capacitat d’autonomia i responsabilitat.
 • Capacitat de comunicació, empatia i  escolta.
 • També es valorarà el treball personal realitzat.

Funcions

Consultoria:

 • Primera acollida a dones en situació de violència masclista.
 • Valoració de la situació de risc de la dona i criatures i dels àmbits afectats: salut, estat emocional, relació afectiva, relació amb els fills/es,etc.
 • Entrevistes de seguiment de la dona des del l’àmbit social.
 • Acompanyament en la presa de decisions.
 • Atenció grupal i dinamització de grups.
 • Elaboració d’informes pertinents.
 • Registre dels expedients dels casos i la seva informatització.
 • Establir els contactes i les coordinacions necessàries amb la xarxa pública o privada.

 Tècnica programa grupal dones migrades:

 • Conformar els grups, planificar i dissenyar les diferents sessions.
 • Idear i coordinar les activitats terapèutiques de caràcter artístic per al grup, en funció de les característiques i necessitats de les participants.
 • Facilitar la reflexió i el processament de les experiències individuals i col·lectives.
 • Dinamitzar el grup per tal que les participants expressin i comuniquin la seva subjectivitat amb l’objectiu de reduir el seu malestar.
 • Derivar a serveis interns i externs, coordinar-se amb l’equip d’atenció.
 • Elaboració d’informes, avaluacions i memòries pertinents.
 • Proporcionar informació i orientació sobre recursos.

Formadora:

 • Elaborar la proposta tècnica de la formació o el protocol en funció de la demanda.
 • Coordinació amb els agents implicats per la consecució de la formació o protocol.
 • Planificació de les sessions.
 • Creació del material de formació o protocol.
 • Disseny, execució i seguiment de les diverses accions.

Jornada: Completa amb millores d’empresa.

Horari: Matins i alguna tarda.

Lloc: Cerdanyola del Vallès.

CV:  edgarabadin@safareig.org

 

Ves al contingut