Conserge

Federació d’ Associacions Sòcio-culturals Espai 30

Fins el 24/03/2023


SALARI: Retribució segons conveni 637,583 € bruts mensuals (12 pagues).

Funcions i tasques

• Supervisar el bon us i funcionament dels espais i les instal·lacions i responsabilitzar-se del seu manteniment, contactant amb els proveïdors de serveis.
• Control i subministrament del magatzem de begudes, control d’existències.
• Encarregat del control de les claus dels diferents espais.
• Responsable de facilitar a les entitats el material propietat de l’ Espai 30 i assegurar el seu bon us.
• Coneixement del sistema d’alarmes, protocol, de seguretat. Avisar de les avaries i desperfectes.

Requisits

• Estudis de grau mitjà.
• Persona creativa, activa i dinàmica amb capacitat i voluntat relacional.
• Persona amb ganes i capacitat de treballar en equip.
• Capacitat de fer-se respectar.
• Disponibilitat i flexibilitat horària.
• Coneixements d’ofimàtica a nivell d’usuari.
• Bon coneixement català i castellà parlats i escrits.

Es valorarà

• Coneixement del territori (La Sagrera).
• Persona respectuosa amb diferents sensibilitats.

Condicions laborals

• Incorporació el 30 de març 2023.
• 20 hores a la setmana de dilluns a divendres els dos inclosos de 17:00h a 21:00 h.
• Contracte fins 30/09/2023 amb 6 mesos de prova.

Enviar les candidatures al correu info.espai30@gmail.com fins el 24 març del 2023 a les 18:00 hores.

Skip to content