CERQUEM EQUIP AVALUADOR DE FINAL DE PROJECTE

LaCoordi

Fins el 12/12/2022


SALARI: No especificat.

CONVOCATÒRIA: CERQUEM EQUIP AVALUADOR DE FINAL DE PROJECTE

En el marc del projecte “Enfortim la justícia global econòmica a Catalunya a través de la promoció del Comerç Just i les Finances Ètiques” que està executant LaCoordi, està contemplada la realització d’una avaluació externa. L’objectiu d’aquesta convocatòria és realitzar una avaluació del projecte cofinançat per l’Agència de Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), la Diputació de Barcelona (DiBa) i l’Ajuntament de Barcelona en relació amb els objectius establerts.

El treball de la persona o l’equip avaluador comença el 16 de desembre i termina amb el lliurament de l’informe d’avaluació com a màxim el 1 de març de 2022. 

La proposta no podrà excedir de 5.000 € impostos inclosos. Amb aquest import s’assumiran totes les despeses necessàries per a realitzar l’avaluació: honoraris, desplaçaments, assegurances, dietes, comunicació i material fungible.Es presentarà una oferta tècnica que inclogui:

Les propostes es podran lliurar fins al 12 de desembre de 2022 al correu coordinacio@lacoordi.cat.

Podeu consultar més detalls de la convocatòria, com ara la metodologia, els productes esperats o el calendari als termes de referència.

Ves al contingut