Cap de màrqueting, campanyes i socis

Plataforma per la llengua

Respondre el formulari

Fins el 31/03/2023


SALARI: 30.000 € bruts/anuals (12 pagues anuals). Valorables segons perfil del candidat.

Plataforma per la Llengua és l’ONG del català, una entitat dinàmica i en constant evolució, que des de fa gairebé 30 anys treballa per promoure el català com a eina de cohesió social als diferents territoris de parla catalana i en diversos àmbits.
Plataforma per la Llengua requereix incorporar un cap de Màrqueting i Campanyes i socis que coordini la feina de l’equip.

ES REQUEREIX

▪ Llicenciatura o grau en Publicitat i RRPP, Comunicació, Periodisme…
▪ Experiència laboral mínima de 5 anys en àrees de màrqueting o comunicació.
▪ Ple domini de Word, Access, Excel, gestors web, xarxes socials.
▪ Motivació per la llengua i la cultura catalanes.
▪ Iniciativa i capacitat de treballar de manera autònoma.
▪ Capacitat de comunicació i de relacions públiques.
▪ Capacitat de gestió de l’equip de treball.
▪ Capacitat de síntesi i d’assimilació d’un gran volum d’informació.
▪ Bon desenvolupament de treball sistemàtic i treball en equip.
▪ Capacitat de coordinar-se amb diferents equips de treball.
▪ Bon nivell de català escrit i parlat (mínim nivell C).
▪ Coneixements en manteniment de pàgines web i en xarxes socials.

ES VALORARÀ

▪ Coneixements del món associatiu.
▪ Flexibilitat horària.
▪ Bon nivell acreditable de llengua anglesa (mínim C1 o equivalent).
▪ Coneixements de disseny gràfic i maquetació.
▪ Experiència en màrqueting digital.
▪ Formació universitària complementària (màsters, postgraus, doctorats, llicenciatures complementàries, etc.).
▪ Cursos d’especialització en les tasques requerides.

TASQUES

La persona seleccionada serà responsable de realitzar les següents tasques:
▪ Definir l’estratègia de màrqueting en funció de les línies de treball de l’entitat.
▪ Gestió del personal de l’Àrea, inclòs l’equip de socis.
▪ Responsable de la creació i seguiment del Pla d’ingressos de l’entitat (Captació de Socis, campanyes de micromecenatge, botiga virtual, iniciatives solidàries….).
▪ Coordinació de les campanyes de recollida de signatures, manifestos…
▪ Responsable de la creació i seguiment del Pla de Fidelització dels
Socis de l’entitat (atenció, facturació, gestió d’impagats, avantatges promocionals…).
▪ Coordinació, innovació i establiment de l’estratègia de la màrqueting.
▪ Dissenyar l’estratègia de màrqueting i publicitat de l’entitat.
▪ Assegurar que es transmet la imatge corporativa de la Plataforma per la Llengua.
▪ Assegurar el manteniment i l’actualització de la base de dades de l’àrea.
▪ Orientació i suport en temes de màrqueting a les diferents àrees i campanyes.
▪ Revisió i seguiment de continguts públics i editats de l’entitat (web, materials, campanyes).
▪ Coordinació de l’edició de materials, i publicacions, així com control de qualitat i del compliment de la data de lliurament.
▪ Proposar, gestionar i assegurar l’acompliment dels protocols de l’àrea.
▪ I altres tasques relacionades amb l’àrea de màrqueting, campanyes i socis i de l’entitat en general.

S’OFEREIX

▪ Treball en un entorn dinàmic.
▪ Jornada laboral de 40 h a la setmana.
▪ El lloc de treball podrà ser a Barcelona, València o Mallorca.
▪ Contractació: immediata després del procés de selecció.
▪ Contracte indefinit.
▪ Possibilitat de fer teletreball dos dies a la setmana.
▪ En funció de l’experiència i dels coneixements de la candidatura, es preveu valorar el reajustament d’algunes de les tasques assignades.

Les persones interessades ens heu de fer arribar el currículum i una carta de presentació que expliqui la idoneïtat per cobrir la plaça convocada a l’adreça seleccio@plataforma-llengua.cat amb la referència “Cap de Màrqueting, Campanyes i socis”

Ves al contingut