Borsa Educadors/es socials per projecte Habitatge

Camins Fundació Social Escola Pia

Respondre el formulari

Fins el 11/02/2024


SALARI: Aplica el conveni d'Acció Social. Salari segons categoria i hores contractació.

Requisits:

 • Diplomatura o grau universitari en Educació Social.
 • Domini del català oral i escrit (B1 acreditat)

DESCRIPCIÓ :

 • Camins Fundació està cercant educadors/es socials amb motivació per treballar en projectes d’habitatge. Actualment disposem de diverses vacants a cobrir tant de places de substitució com places fixes.

Les seves funcions seran:

 • Vetllar pel procés d’autonomia del jove/família.
 • Donar-li suport en la seva trajectòria vital.
 • Canalitzar les demandes dels usuaris/es i derivar-les a les entitats corresponents.
 • Elaborar un pla individual d’acció educativa per i establir-ne els criteris de revisió i avaluació.
 • Vetllar per la correcta convivència dels joves/famílies del recurs.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de l’habitatge.
 • Afavorir i potenciar qualsevol iniciativa que ajudi a l’usuari/a a ser més autònom.
 • Coordinar-se de manera ordinària amb entitats que tenen relació amb el projecte educatiu, si és necessari.

COMPETÈNCIES

 • Coneixement de la xarxa d’atenció social.
 • Coneixement oral, escrit i parlat del català.
 • Coneixements en salut mental.

Responsabilitat, treball en equip, organització, capacitat d’iniciativa, autonomia.

Skip to content