Auxiliar tècnic/a educatiu/va llars persones amb discapacitat. Període d’estiu.

ASSOCIACIÓ ASPASIM

Enviar CV a inesm@aspasim.com

Fins el 12/07/2023


SALARI: Segons conveni Residències Catalunya: 1.328,11€ bruts x 14 pagues (Jornada Completa).

Contracte de 1/2 Jornada o Jornada Completa com a auxiliar tècnic educatiu per al període d’estiu. Persones amb discapacitat. Contracte temporal amb possibilitats de continuïtat per a treballar caps de setmana, festius i períodes vacacionals durant el curs escolar.

Les principals funcions a realitzar serien les següents: Proporcionar atenció i suport en la vida quotidiana de les persones ateses; elaboració de registres del servei; acompanyament en visites o seguiments mèdics si és necessari; coordinació amb altres serveis externs (casal, escola, centre de salut,…); participació en les reunions tècniques de seguiment del servei, realitzar funcions relacionades amb la dinàmica habitual de qualsevol “casa” com a compres, cuina, ordre,…

Formació Mínima: CFGM en Atenció a persones en situació de dependència, CFGS Integració Social o Educació Infantil. Cicles formatius o formació professional equivalent o de l’àmbit social o sanitari (ex.: auxiliar infermeria, entre altres).

Es valorarà Grau en Educació Social, Infermeria, Magisteri, Psicologia, Pedagogia o similars. També es valorarà experiència prèvia en els àmbits sociosanitari, de la infància o de la discapacitat.

Ves al contingut