Auxiliar de Tutela

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 08/03/2024


SALARI: 18.013€ bruts anuals x 12 pagues.

LLOC DE TREBALL: Auxiliar de tutela

FUNCIONS PRINCIPALS:

 1. Realitzar el seguiment individualitzat, acompanyaments i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada.
 2. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema d’informació.
 3. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del Servei de suport a la capacitat jurídica.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: substitució baixa IT.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: febrer 2024.
 • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:

 • Títol de tècnic/a superior en integració social.
 • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència professional en fundacions tutelars.
 • Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorns mentals.

LLENGÜES: castellà, català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Els currículums s’han de tramitar a través de la web www.grupchmsm.com a l’apartat qui som/ treballa amb nosaltres, amb indicació de la REF. 011/2024FCHMSM.

Skip to content