Auxiliar de tutela

Fundació Privada CHM Salut Mental

Respondre el formulari

Fins el 30/11/2023


SALARI: 18.013 euros bruts anuals aproximats.

FUNCIONS PRINCIPALS:

 1. Realitzar el seguiment individualitzat, acompanyaments i visites periòdiques de la persona amb capacitat d’obrar modificada.
 2. Registrar i actualitzar la documentació i intervencions al sistema d’informació.
 3. Coordinar-se amb la resta de l’equip professional del Servei de suport a la capacitat jurídica.

CONDICIONS ECONÒMIQUES I LABORALS:

 • TIPUS DE CONTRACTACIÓ: Indefinit.
 • DATA D’INCORPORACIÓ: novembre 2023.
 • JORNADA ANUAL: 1.720 hores.

PERFIL PROFESSIONAL DE LA PERSONA CANDIDATA:

FORMACIÓ:

 • S’ha de tenir alguna d’aquestes titulacions:
 • Títol de tècnic/a superior en integració social.
 • Títol de tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència.
 • Títol de tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria.

EXPERIÈNCIA:

 • Experiència professional en fundacions tutelars.
 • Experiència en intervenció directa amb persones amb trastorns mentals.

LLENGÜES: castellà, català.

APLICACIONS OFIMÀTIQUES: Microsoft Office.

Skip to content