Auxiliar de suport – suplència baixa maternitat

Grup SOM VIA

Fins el 30/12/2022


SALARI: 1.509,38€ bruts per 12 pagues mensuals (40h setmanals).

TITOL OFERTA: AUXILIAR DE SUPORT – SUPLÈNCIA BAIXA MATERNITAT
 
Nom: GRUP SOMVIA
 
Descripció:
El Grup SOM VIA és avui un equip professional rigorós en l’acompanyament a les persones i que promou la plena inclusió en situacions de vulnerabilitat.
A nosaltres ens mouen les persones, però també el compromís, la innovació, la qualitat, la formació i la millora constant.

Descripció del lloc de feina:

Funcions en relació amb la persona tutelada:

 • Intervenir en coherència a la missió, visió i valors de l’Entitat.
 • Fer les visites periòdiques a la persona tutelada, tant en situació estable com en cas de crisi.
 • Detectar necessitats en tots els àmbits de la seva vida, ja siguin mancances personals com del seu entorn (inventari de roba, supervisió dels habitatges…).
 • Acompanyar-la als serveis mèdics.
 • Omplir l’Informe de seguiment de visites. Registre de visites.
 • Fer el seguiment i la detecció, en els casos que sigui necessari, de l’administració correcta de la medicació.
 • Acompanyar la persona tutelada a les revisions del grau de discapacitat a què s’hagi de sotmetre (revisions de grau als serveis d’equip de valoració i orientació i a l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques, valoració de dependència, etc.).
 • Acompanyar-la, si escau, a les urgències hospitalàries, valorant la situació i determinant com actuar en horari laboral.
 • Trametre les sol·licituds d’ajudes tècniques, recursos materials, proves mèdiques i quirúrgiques que la persona tutelada necessiti.
 • Tramitar la documentació personal de la persona tutelada (DNI, renovacions, targetes de transport, Seguretat Social, targeta sanitària, etc.).
 • Coordinar la cobertura de les necessitats bàsiques, la roba i regals (tant d’aniversaris com per Nadal).
 • Gestionar i justificar les despeses fetes en la seva tasca i per a cada persona que acompanya.
 • Si s’escau, fer els trasllats de la persona (canvis de centre, ingrés de residència…) amb el referent de tutela.
 • Vetllar perquè s’acompleixin les normes de confidencialitat de les persones ateses i el respecte al dret a la intimitat.
 • Funcions en relació amb la família.
 • Acompanyar la persona a les visites familiars quan sigui necessari.

Funcions en relació amb el referent de suport/l’equip/l’entitat:

 • Coordinar-se periòdicament amb el referent de suport per traspassar-se mútuament informació de les persones.
 • Col·laborar per elaborar, actualitzar i fer el seguiment del programa d’atenció individualitzat de la persona valorant-ne les necessitats, les eleccions i preferències.
 • Participar en les reunions de coordinació interna.
 • Participar en l’elaboració i la revisió periòdica dels protocols assistencials en el camp de la seva competència.
 • Assistir i participar en activitats formatives de formació continuada.
 • Informar a la Direcció del Servei de l’evolució de les persones en el seu àmbit d’actuació i de possibles incidències.

Funcions en relació amb la comunitat i/o l’entorn:

 • Promoure la dinamització, la coordinació, el contacte i la gestió dels diversos suports naturals, de l’entorn comunitari i dels serveis especialitzats en els diversos àmbits (salut, serveis socials, etc.).
 • Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de tutela (funcions i competències).

Altres

 • Incorporació inmediata amb possibilitats de continuació.
 • Jornada: Dilluns, dimecres i divendres 8 a 15h / dimarts i dijous de 8:30 a 18h.
 • Salari: 1.509,38€ bruts per 12 pagues mensuals (40h setmanals). Quilometratge a part. Imprescindible vehicle propi.
 • Requisits: Grau- Grau en Psicologia.
 • Titulació: Psicologia. Grau Àmbit social.
 • Requisits mínims: Disponibilitat de cotxe propi. Experiència mínima: almenys 1 any.
 • Horari: Presencial. 40h setmanals.
 • Tipus de contracte: de durada determinada, jornada completa.
 • Nombre de vacants: 1

Enviar sol·licituds a curriculum@somvia.org indicant a l’assumpte: “cv – Auxiliar Suport”.· Sensibilitzar i informar la comunitat sobre el servei de tutela (funcions i competències).

Fins el 30-12-2022.

 

Skip to content