Auditoria/justificació Next Generation 25h

ASSOCIACIÓ BENESTAR I DESENVOLUPAMENT (ABD)

Enviar CV a rgarcia@abd-ong.org

Fins el 01/06/2023


SALARI: 1.065€ bruts mensuals x 14 pagues.

Necessitem incorporar una persona a 25h (horari a convenir, matins i alguna tarda) durant 18 mesos per a fer suport al programa Next Generation en les seguents tasques:

  • Recopilació, des del moment en que es rep la subvenció d’aprovació d’un projecte, de tota la documentaci´po i informació necessaria pel seu seguiment i justificació del mateix.
  • Control de la correcta implementació econòmica dels projectes, de manera coordinada amb els professionals implicats(coordinador projecte i altres).
  • Elaboració de les memòries econòmiques finals en els formularis normalitzats requerits per cada organisme finançador.
  • Preparació de documentació econòmica dels projectes, presentació i supervisat dels requeriments relatius a les justificacions econòmiques presentades, informes d’auditoria.

Estudis mínims

Licenciat Administració empresa, control de gestió, auditoria o similar.

Experiència i requisits mínims

  • Titulació universitaria adient pel loc de treball. 2 -3 anys experiència en el Tercer Sector Social.
  • Coneixement normativa subvencions a nivell català, estatal i europeu (Next generation).
  • Imprescindible català, castellà i anglès.
Ves al contingut