Àrea Econòmic-financera

+Tu Fundació de Suport

Enviar CV a rrhh@mestu.org

Fins el 23/06/2024


SALARI: Forquilla salarial de 25.000€ a 30.000€ bruts anuals.

Busquem una persona per coliderar l’àrea econòmic-financera amb dependència directa de la direcció d’aquesta àrea.  

 • Orientada al treball en equip i que aporti un compromís per una gestió i control eficient dels recursos de l’entitat i els de les persones a les que li dona suport.  
 • Compromesa amb l’organització i els seus valors, amb capacitat d’anticipació, resolutiva, eficient i discreta.  
 • Amb experiència acreditada en liderar projectes i es valorarà el lideratge d’equips professionals dels àmbits econòmics i comptables.

Funcions 

 • Liderar juntament amb la directora de l’àrea, els avanços per a l’assoliment d’objectius relatius a l’àmbit econòmic de l’entitat i col·laborar de forma proactiva en els projectes transversals de la Fundació. 
 • Implantar els procediments transversals de l’àrea, de comú a cord amb la direcció de l’àrea, i organitzar els diferents àmbits, assignant funcions i objectius a cadascuna de les persones que la integren. 
 • Fer el seguiment de les diferents tasques assignades, garantint el compliment de les metodologies escollides , així com de les normes comptables i fiscals que corresponguin.  
 • Tenir cura de la comptabilitat de l’entitat, verificant totes les despeses i ingressos que es produeixen en la seva activitat. 
 • Responsabilitzar-se dels processos de tresoreria relatius a la Fundació i coordinar les intervencions de tresoreria en els usuaris. 
 • Vetllar per l’economia dels usuaris, fer propostes per la millora en la gestió i per la rendibilitat de la seva economia. 
 • Tenir especial cura per la qualitat del servei que és presti des de aquesta àrea als usuaris individuals de l’entitat.  
 • Garantir la transparència de les dades globals de l’entitat així com la confidencialitat que correspongui en el tractament de les dades particulars dels usuaris.  
 • Interlocutar amb els auditors externs i garantir el subministrament dels informes que corresponguin tant a la direcció/gerència com al propi patronat de l’entitat. 
 • Assumir les funcions que assignin, addicionalment, tant la direcció de l’àrea com la gerència de la Fundació. 
 • Incorporar permanentment la cultura de la millora permanent en el si de l’àrea i especialment en l’ús eficient dels recursos.  

 Requisits 

 • Mínim 5 anys d’experiència en funcions similars. 
 • Grau universitari d’administració d’empreses o altres graus universitaris complementats amb màsters i cursos de post grau de l’especialitat d’empresa i amb experiències professionals acreditades i equivalents.
 • Ampli coneixement a nivell d’usuari dels recursos informàtics específics de l’àmbit i una orientació clara envers la digitalització.
 • Català acreditat nivell C.
 • Es valorarà el coneixement acreditat d’altres llengües.
 • Competències professionals i personals orientades al treball en equip, el lideratge, l’empatia, l’humanisme i la flexibilitat compatible amb la rigorositat.  

S’ofereix 

 • Incorporació immediata. 
 • Jornada completa. 
 • Formació continua.  
 • Formar part d’una sòlida i solidària entitat social, solvent i molt acreditada. 
Skip to content