Advocat/da penalista

Irídia Centre per la Defensa dels Drets Humans

Enviar CV a info@iridia.cat

Fins el 29/01/2023


SALARI: 1.422,34 €/mes bruts (per 25h pagues prorratejades).

Irídia – Centre per la Defensa dels Drets Humans som una entitat que treballa a Catalunya per la defensa dels drets humans i, en concret, per la defensa dels drets civils i polítics. Apostem per combinar la intervenció directa davant situacions de vulneració de drets amb el desenvolupament de processos d’incidència política i social que tenen com a objectiu promoure canvis en les polítiques públiques. Tot això es duu a terme a través d’una estructura estable, sostenible i independent. Un dels principals mecanismes de canvi i incidència utilitzada per Irídia és el litigi estratègic, combinant l’acompanyament psicosocial amb la comunicació i incidència política, per tal de detectar problemes estructurals i mancances en les polítiques públiques, denunciar les vulneracions de drets vinculades a la violència institucional i proposar canvis i reformes. El Servei d’Atenció i Denúncia davant situacions de Violència Institucional (SAIDAVI) és el projecte principal de l’entitat, a través d’aquest s’ofereix assistència jurídica i psicosocial gratuïta a les persones que pateixin una situació de maltractament en el marc del sistema penal català. Treballem en l’àmbit de les vulneracions de drets en context de protesta, espai públic, presons i CIEs. Busquem a un/ advocat/da penalista a mitja jornada (amb possibilitat que sigui a jornada completa) per assumir la representació de diferents litigis d’Irídia, que tingui experiència en causes penals complexes, en totes les seves fases, valorant-se molt positivament que tingui formació i/o experiència en drets humans i, especialment, en com litigar els casos de tortura o tractes inhumans. La persona estarà sota la supervisió de la coordinadora de litigis i s’haurà de coordinar amb altres advocades del servei, la coordinadora psicosocial, així com amb la línia de comunicació i incidència. Es valorarà també molt positivament experiència i/o formació en què és la perspectiva psicosocial.

+ Veure l’oferta completa

Descripció del lloc de treball

 • Advocat/da penalista.
 • Coordinació amb la resta de l’equip de litigi i SAIDAVI

Requisits imprescindibles

 • Advocat/da col·legiat/da.
 • 5 anys d’experiència com advocat/da penalista (acreditable).
 • Experiència en procediments de responsabilitat patrimonial contra l’Administració Pública.
 • Formació o experiència en defensa jurídica dels drets humans.
 • Domini del paquet d’ofimàtica (Microsoft i programari lliure).
 • Imprescindible nivell alt de català i castellà.
 • Disponibilitat immediata.

Es valorarà positivament 

 • Formació en dret internacional dels drets humans, especialment la prohibició de la tortura i maltractament.
 • Experiència i/o formació en instàncies internacionals: Tribunal Europeu de Drets Humans, Consell de Drets Humans o d’altres mecanismes internacionals.
 • Formació i/o experiència en perspectiva psicosocial.
 • Motivació per treballar en equip i coordinar-se amb altres professionals.
 • Experiència i/o formació en litigació estratègica.

D’acord amb el nostre compromís amb la diversitat i la justícia social, valorarem especialment la presentació de candidatures per part de perfils que estan infrarepresentats actualment al tercer sector en general, i a la nostra organització en concret. Per presentar-s’hi, és imprescindible enviar CV i carta de motivació al correu electrònic indicat, amb l’assumpte “Advocat/da Litigi 2023”

Skip to content