Advocat/da especialista en dret d’estrangeria i coneixement jurídic en matèria de violències masclistes a Barcelona

Fundació Bayt al-Thaqafa

Fins el 26/01/2024


SALARI: 16.000€ bruts anuals x 25h/s. Segons escala salarial de l’entitat.

La Fundació Bayt al-Thaqafa precisa de professionals que vulguin recolzar la missió de l’entitat: acollir, dignificar i defensar els drets de tota persona que arriba al nostre territori cercant noves oportunitats.

El/La professional formarà part de l’equip jurídic de l’entitat i serà el responsable del servei jurídic i de mediació especialitzat per a dones migrades de la Fundació Bayt al-Thaqafa. Així com del programa d’ igualtat de tracte i no discriminació de la entitat.

Treballar a la Fundació Bayt al-Thaqafa és una gran oportunitat per a conviure, aprendre i compartir amb la comunitat àrab-musulmana. Conèixer de primera mà la seva història, les seves creences, i la seva cultura és un gran valor afegits que permetrà sens dubte enriquir-se personalment.

Principals Responsabilitats i Funcions

 • Acompanyament i assessorament en matèria d’estrangeria, reagrupament familiar, arrelaments, renovacions de NIE, nacionalitat, etc.
 • Acompanyar i assessorar en matèria de violències masclistes a dones i serveis.
 • Disseny i realització d’accions informatives i formatives adreçades a professionals i dones en matèria d’estrangeria i violències masclistes.
 • Acompanyar i assessorar en matèria de no discriminació i delictes d’odi.
 • Redacció i revisió de documents per a la incidència social i política.
 • Coordinació i articulació de la intervenció realitzada amb la resta de professionals de l’equip de l’àrea jurídica.
 • Coordinació i articulació de la intervenció amb l’àrea de dones de l’entitat.
 • Coordinació amb les/els professionals que deriven els casos.
 • Avaluar mitjançant indicadors i informes l’impacte dels projectes.
 • Crear sinèrgies de treball entre programes i projectes de la pròpia entitat com d’altres entitats.
 • Procedimentar l’àmbit jurídic del projecte.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Llicenciatura/Grau en Dret, inscrita com a Advocada Col·legiada exercint o amb possibilitat de realitzar la inscripció de forma immediata.
 • Experiència i formació específiques en Estrangeria, en Drets Humans en general i en temes de gènere.
 • Experiència i formació específiques en matèria de violències masclistes.
 • Es valorarà la participació a moviments socials, o entitats i col·lectius d’atenció a persones en situació de vulnerabilitat social.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica.
 • Dos anys d’experiència en lloc de treball similar.
 • Identificació i afinitat amb els valors de la Fundació Bayt al-Thaqafa.
 • Flexibilitat i mobilitat.
 • Habilitats de treball en Equip.
 • Actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.

Condicions laborals

 • Contractació: indefinida.
 • Dedicació: Jornada 25h/setmana negociable (possibilitat d’ampliar a jornada completa)
 • Distribució horària: Horari de matins i tardes.
 • Incorporació: immediata.

Dades de contacte

 • Data límit de recepció de CV:  26/01/2024

Enviar sol·licituds a iris.andre@bayt-al-thaqafa.org indicant a l’assumpte: “Advocat/da estrangeria i dones”.

Skip to content