administrativa/U i suport logístic

Metges del Món Catalunya

Respondre el formulari

Fins el 14/12/2022


SALARI: 2.4451,73€ bruts/anuals *40h/setmanals

TITOL: Cerquem administrativa/o i suport logístic – Metges del Món 

Resum:  

Suport logístic i administratiu a la seu autonòmica de Metges del Món. Realització de processos administratius en el marc de les justificacions econòmiques de subvencions del programa d’inserció sociolaboral de dones i nenes víctimes de tràfic, explotació sexual i prostitució de MdM. 

Funcions: 

 • Recolzar en les tasques de justificació econòmica del programa d’acord amb la normativa de justificació i en els terminis exigits, així com amb els procediments. interns de MdM, reportant al Departament de Programes Estatals i autonòmics Gestió i registre de factures i relació amb proveïdors. 
 • Gestió i arxiu de documentació justificativa dels projectes. 
 • Compilació, arxiu i acarament de tota la documentació justificativa econòmica per a la preparació d’auditoria i/o informes econòmics. 
 • Preparació de documentació de suport de pagaments i fonts de verificació. 
 • Tasques de suport logístic per a la seu. 
 • Suport en les tasques de resolució de requeriments en matèria de justificació per part de les administracions públiques. 
 • Realitzar els registres i anotacions comptables necessàries per a mantenir al dia la comptabilitat del projecte. 
 • Gestió de l’inventari, contractes amb proveïdors i serveis generals. Control d’accessos, gestió del correu i trucades.

EXPERIÈNCIA 

 • Experiència demostrable mínima d’1 any en llocs i funcions similars. 
 • Es valorarà experiència de treball en el tercer sector i organitzacions socials i/o de voluntariat. 

 RETRIBUCIONS 

 • Categoria E1. Administratiu. 2.4451,73€ bruts/anuals *40h/setmanals). 
 • Jornada laboral del lloc: 40 h/setmanals. 
 • Contracte indefinit. 
Més información i candidatures:
Ves al contingut