Administrativa per justificacions

Associació ProHabitatge

Fins el 19/02/2024


SALARI: 22.319,08€ bruts anuals.

ProHabitatge Som Llar és una organització compromesa amb la garantia del dret a l’habitatge per a totes les persones, amb un enfocament especial en l’activació i acompanyament de processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, especialment les afectades per raons de gènere.

Estem actualment en la cerca d’una professional femení per ocupar la vacant de tècnica d’administració al departament de secretaria tècnica – qualitat i processos. Les candidates han de complir amb almenys un dels següents requisits:

 • Dones en situació de violència masclista.
 • Dones monoparentals.
 • Dones en situació de vulnerabilitat social.

FORMACIÓ:

 • Formació reglada en gestió i administració o altres formacions relacionades.

FUNCIONS:

 • Recopilar documentació necessària per justificacions de subvencions dels diferents departaments.
 • Revisar documents per garantir el compliment dels requisits de cada subvenció.
 • Tractament de dades comptables per obtenir informació i seguir l’execució de despesa de projectes i serveis.
 • Preparar documentació, formularis, comptes justificatius i altres documents per a subvencions, licitacions i contractes.
 • Recopilar i preparar documentació per auditories de projectes i serveis.
 • Preparar documentació de resposta a requeriments dels òrgans de concessió de subvencions i sol·licituds d’informació addicional.
 • Assegurar la conformitat amb terminis de presentació de justificacions i altres requisits legals.
 • Col·laborar amb equips interns per millorar processos de gestió de subvencions i recopilació de dades.

CONDICIONS:

 • Contracte temporal subjecte al programa Formació i Treball del SOC
 • Per raons de programa les persones només poden ser dones en una d’aquestes situacions:
  1. Dones en situació de violència masclista.
  2. Dones monoparentals.
  3. Dones en situació de vulnerabilitat social.
 • Horari de mati i tarda a convenir.
 • Lloc de treball a Barcelona
 • Jornada complerta de 38,5 hores segons Conveni Acció Social

Busquem una professional compromesa, proactiva i amb habilitats tècniques sòlides per unir-se al nostre equip. Si compleixes amb els requisits i t’interessa formar part de la nostra missió, t’animem a enviar el teu currículum i carta de presentació.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Skip to content