Administrativa de gestió de l’habitatge

Associació ProHabitatge

Enviar CV a cv@prohabitatge.org

Fins el 22/06/2023


SALARI: 18.000€ - 19.000€ anuals.

LLOC DE TREBALL: ADMINISTRATIVA DE GESTIÓ DE L’HABITATGE

Prohabitatge és una entitat sense afany de lucre i independent, fundada l’any 1999, que persegueix prevenir i erradicar l’exclusió residencial i el sensellarisme a Catalunya des
d’una perspectiva de gènere i de drets humans.
L’entitat disposa de programes d’inclusió residencials propis amb el propòsit de possibilitar l’accés a un habitatge digne i adequat a les persones i famílies que pateixen
d’exclusió o vulneració residencial, i en especial a aquelles degudes a raons de gènere.

QUINES TASQUES FARÀS?

 • Auxili i gestió de la subscripció i finalització dels acords d’allotjament dels habitatges gestionats per l’entitat i la seva gestió documental.
 • Seguiment del compliment per les persones usuàries dels acord d’allotjament: pagament aportacions, altes i canvis de nom dels subministrament, pagaments dels
  subministraments, manteniment de l’immoble.
 • Seguiment del l’ús del correcte dels habitatges.
 • Seguiment i de les necessitats que presentin les persones usuàries i famílies en relació a l’habitatge.
 • Entrega y recollida de les Claus dels habitatges i gestió de les seves còpies.
 • Verificació de l’estat dels habitatges per a la seva entrega a les famílies.
 • Intervenció en procés de suport a les famílies i en el procés de sortida del recurs.
 • Participació en el procés de seguretat dels habitatges i en les mesures per evitar l’ocupació.
 • Auxili en el procés del manteniment dels habitatges i resolució d’incidències.
 • Auxili en el procés de Contacte i mediació amb les comunitats de propietaris.

REQUERIMENTS DE LLOC DE FEINA:

 • Formació reglada: Batxillerat, Grau/Cicle Formatiu de Grau Mig o superior en Administració, Integració Social o Similars.

EXPERIÈNCIA LABORAL I CONEIXEMENT I COMPETÈNCIES:

Competències específiques que es valoraran:

 • Experiència i formació complementària en relació a les funcions pròpies del lloc o similars, específicament en l’àmbit de gestió administrativa, intervenció social, administració de finques i gestió patrimonial.
 • Coneixements de la Llei de Propietat Horitzontal i Llei d’Arrendaments Urbans.

També es valoraran:

 • Experiència en l’ús del programa TAAF o altres programes d’administració de finques.
 • Formació, coneixements i/o experiència en entitats sense ànim de lucre.
 • Coneixements instrumentals:
 • Ofimàtica (Word, Excel, Access)
 • Català parlat i escrit.
 • Carnet de conduir B1
 • Transversals:
 • Adaptabilitat, flexibilitat i polivalència.
 • Organització del temps i de la pròpia feina, autonomia.
 • Gestió de l’estrès i la frustració.
 • Treball en equip. Iniciativa i proactivitat.
 • Negociació, comunicació i relació interpersonal.
 • Responsabilitat professional i disposició vers l’aprenentatge.

CONDICIONS DEL LLOC DE TREBALL:

 • Jornada: Completa 38,5h de dilluns a dijous de 8h a 17h i divendres de 8h a 14.30h.
 • Lloc de Treball: Terrassa.

CANDIDATURA:

Enviar CV’s a cv@prohabitatge.org amb la REF: GESTIÓ DE L’HABITATGE

Ves al contingut