Administrativa

Associació ProHabitatge

Fins el 19/02/2024


SALARI: 22.319,08€ bruts anuals.

ProHabitatge Som Llar és una organització compromesa amb la garantia del dret a l’habitatge per a totes les persones, amb un enfocament especial en l’activació i acompanyament de processos d’empoderament i inclusió residencial per aquelles amb major vulnerabilitat social, especialment les afectades per raons de gènere.

Estem actualment en la cerca d’una professional femení per ocupar la vacant de tècnica d’administració al departament de secretaria tècnica – qualitat i processos. Les candidates han de complir amb almenys un dels següents requisits:

 • Dones en situació de violència masclista.
 • Dones monoparentals.
 • Dones en situació de vulnerabilitat social.

FORMACIÓ:

 • Formació reglada en gestió i administració o altres formacions relacionades.

FUNCIONS:

 • Suport al departament de qualitat i processos de treball.
 • Elaboració de processos i redacció de documents.
 • Capacitat per crear eines de recollida de dades en format Excel.
 • Suport a la implementació del pla de digitalització.
 • Preparació per a l’auditoria externa de qualitat.
 • Introducció de dades en els programaris interns.
 • Acompanyament als professionals nous.
 • Suport als processos d’auditoria externa de qualitat.
 • Gestió dels registres municipals i altres registres oficials.
 • Preparació i gestió de documentació per a informes generals.
 • Suport tècnic-administratiu en protecció de dades i pla d’igualtat.
 • Altres tasques administratives assignades per la Direcció.

CONDICIONS:

 • Contracte temporal subjecte al programa Formació i Treball del SOC
 • Per raons de programa les persones només poden ser dones en una d’aquestes situacions:
  1. Dones en situació de violència masclista.
  2. Dones monoparentals.
  3. Dones en situació de vulnerabilitat social.
 • Horari de mati i tarda a convenir.
 • Lloc de treball a Barcelona
 • Jornada complerta de 38,5 hores segons Conveni Acció Social

Busquem una professional compromesa, proactiva i amb habilitats tècniques sòlides per unir-se al nostre equip. Si compleixes amb els requisits i t’interessa formar part de la nostra missió, t’animem a enviar el teu currículum i carta de presentació.

INCORPORACIÓ IMMEDIATA

Skip to content