Administratiu/va de suport: ciutats defensores dels drets humans

COMISSIÓ CATALANA D'AJUDA AL REFUGIAT

Enviar CV a ccar@ccar-cear.org

Fins el 05/03/2023


SALARI: 19.480 € bruts/anuals.

Descripció de l’entitat

La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat té com a objectius la defensa del dret d’asil i els drets de les persones refugiades i immigrants, alhora que treballem per afavorir els processos d’inclusió social de les persones refugiades i immigrants a Catalunya. Des de la Comissió qüestionem la pretesa voluntarietat de les migracions i volem obrir un debat sobre les formes de persecució i vulneracions de drets humans que necessiten d’algun tipus de protecció.

Objectiu del lloc de treball

Dins de l’àrea d’incidència política i social de la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, la persona contractada donarà suport administratiu temporal a l’equip que gestiona Ciutats Defensores dels Drets Humans. És un projecte coordinat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, en el que la CCAR és l’entitat gestora, i hi participen 28 municipis catalans i 9 entitats i institucions catalanes implicades en la defensa i promoció dels drets humans a escala local i global.

Funcions

 • Suport en l’elaboració i gestió del calendari de la gira presencial a la tècnica del projecte.
 • Suport en l’elaboració i traducció al castellà i anglès del programa intern i extern.
 • Elaboració i traducció al castellà i anglès de les agendes individuals de les defensores.
 • Elaboració de l’agenda del servei d’interpretació i de les persones acompanyants de les defensores.
 • Gestió i logística dels desplaçaments interns (transport públic i privat).
 • Gestió de la compra de vols i la tramitació de les vises de les defensores participants.
 • Gestions necessàries en relació a la covid-19 ( proves PCR, informació dels països d’origen).
 • Gestió de l’assegurança mèdica de les defensores participants.
 • Gestió de l’allotjament de les defensores dels drets humans.
 • Gestió dels pagaments dels honoraris de les persones defensores i les acompanyants.
 • Gestió d’altres pagaments necessaris que puguin sorgir per al correcte funcionament del projecte.
 • Justificació de tots els pagaments.
 • Suport en la logística de l’arribada, estada i sortida de les defensores participants a les gires.

Requisits

 • Posseir estudis mínims de Formació Professional o Batxillerat.
 • Domini de l’excel.
 • Alta motivació per al treball en migracions i asil i una identificació amb els objectius de la CCAR.
 • Nivell C de català i alts coneixements d’anglès.

Capacitats i compromisos

 • Capacitat resolutiva i prepositiva.
 • Capacitat de treball autònom i de priorització de tasques.
 • Disposició per al treball en equip.
 • Compromís amb els objectius de CCAR, amb la seva missió, visió i valors.
 • Resistència a l’estrès i orientació a l’assoliment d’objectius.

Es valorarà

 • Experiència com a treballador/a i/o voluntari/a en entitats sense ànim de lucre.
 • Bona capacitat de treball i motivació per treballar en la defensa dels drets humans i del dret d’asil.
 • Bona capacitat pel treball en equip.
 • Flexibilitat horària.

Condicions

 • Jornada completa. Contracte de durada determinada per circumstàncies de la producció.
 • 2 mesos, a iniciar dilluns 20 de març.
 • Remuneració segons les taules salarials de l’entitat 19.480 € bruts/any.
 • Lloc de treball a Barcelona.

Informació requerida

 • Enviar el currículum vitae a ccar@ccar-cear.org amb la referència: ADMIN.SUPORT CDDH
 • El termini de presentació de candidatures finalitza el 5 de març.
 • Només es contactarà amb les persones pre seleccionades.
Skip to content