Obert el termini per sol·licitar les subvencions per entitats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

 2018-06-28

El dimecres 27 de juny s'ha publicat al DOGC la convocatòria ordinària per a la concessió de subvencions de projectes i activitats per a entitats de l'àmbit de polítiques socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per a l'exercici 2018.

Tota la informació així com els formularis i annexos i la normativa està disponible en aquesta pàgina sobre la convocatòria.

Enguany el termini per presentar les sol·licituds es tancarà el 18 de juliol. S'han obert fins a 10 línies d'actuacions subvencionables. Són les següents:

  • Programes de prevenció, suport i lluita contra la violència masclista i el maltractament a les persones grans, i de promoció de les persones grans actives.
  • Programes d'atenció social i educativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc social.
  • Programes i activitats d'acollida i integració social de persones immigrades, sol·licitants de protecció internacional i catalanes retornades. Programes per a la igualtat i la no discriminació per raó d'origen. Programes de foment de l'interculturalisme.
  • Programes d'activitats i projectes de caràcter cívic, comunitari i de participació ciutadana, de promoció del voluntariat i d'enfortiment de l'associacionisme i de promoció i reconeixement del poble gitano.
  • Programes per a actuacions d'accessibilitat i millora de la igualtat d'oportunitats per a persones amb discapacitat.
  • Actuacions per al foment de la igualtat d'oportunitats de dones i homes a l'àmbit laboral.
  • Suport a l'educació en el lleure.
  • Programes d'intervenció socioeducativa adreçats a infants i a adolescents en situació de risc.
  • Programes de manteniment de serveis i establiments de serveis socials definits en l'actual Cartera de serveis socials relatius a serveis especialitzats d'atenció a les persones grans amb dependència o risc social, a persones amb discapacitat, problemàtica social derivada de malaltia mental, drogodependències o altres addiccions, afectades pel virus VIH/sida o problemàtica social i risc d'exclusió social.

Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via telemàtica. Per rebre assessorament i suport en la tramitació durant tota la convocatòria, les entitats sol·licitants poden adreçar-se a les oficines d'atenció ciutadana del Departament.

Skip to content