Obert el termini de sol·licitud de les subvencions per a la gestió de Plans de Desenvolupament Comunitari

 2021-12-01

El passat 30 de novembre es va publicar al BOPB la convocatòria per a la presentació de sol·licituds de subvencions per a la planificació, la gestió i el seguiment de plans i processos de desenvolupament comunitaris (PdC) de caràcter pluriennal a la ciutat de Barcelona 2022-2023

Aquestes subvencions estan dirigides a entitats sense ànim de lucre constituïdes i actives que tenen la seva seu social o delegació al districte corresponent a cadascun dels barris amb plans i processos de desenvolupament comunitari objecte d’aquesta convocatòria. Aquests barris són els següents: 

 

 • Barceloneta
 • Sagrada Família
 • Poble Sec
 • La Marina del Port i la Marina del Prat Vermell
 • La Salut.
 • El Carmel
 • Verdum
 • Roquetes
 • Navas
 • Verneda i La Pau
 • Poblenou
 • Besós

 

Requisits dels projectes

Els projectes han de complir amb els següents requisits:

 • Tenir objectius i finalitats coincidents amb les finalitats de la convocatòria.
 • Que les activitats que es desenvolupin complementin la competència municipal en aquestes matèries.
 • Que el projecte i les activitats que se’n deriven, es realitzin als barris de la ciutat de Barcelona indicats anteriorment. 
 • Que les activitats que duguin a terme siguin sense afany de lucre; en cas contrari haurà de revertir en les pròpies activitats subvencionades.
 • Que les activitats programades es duguin a terme entre l’1 de gener de 2022 i el 31 de desembre de 2023.
 • El llenguatge i els continguts han de ser respectuosos amb la igualtat de gènere, els drets humans, els drets de ciutadania, de la infància i dels animals, i no poden incorporar expressions que atemptin contra la dignitat humana ni es puguin interpretar com una discriminació per raons d’origen ètnic o nacional, raça, ideologia, creences religioses, llengua, posició socioeconòmica, orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, discapacitat, salut o qualsevol altre motiu o condició.

L’import concedit serà un percentatge del cost total de l’activitat o projecte objecte de la subvenció. La quantia de la subvenció atorgada podrà superar el 50% del cost total del projecte i fins i tot, en alguns casos, arribar a la totalitat del cost, gràcies al cofinançament amb la Generalitat de Catalunya. En cap cas es sobrepassarà l’import sol·licitat.

La sol·licitud s’haurà d’emplenar i presentar a través de la seu electrònica de l’Ajuntament (http://www.bcn.cat/tramits), seguint les instruccions indicades en aquest portal de tràmits.

Consulteu les bases, la convocatòria i accediu a la documentació que cal presentar. Si teniu dubtes podeu escriure al correu electrònic associacionisme@bcn.cat.

Skip to content