Noves bases reguladores de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de BCN. Quines són les principals novetats?

 2021-11-24

El dimecres 24 de novembre s’han publicat al BOPB les noves bases reguladores de la convocatòria general de subvencions de l’Ajuntament de Barcelona per a la realització de projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat. Aquestes bases s’aplicaran ja en la convocatòria del 2022, així com a les successives fins que es tornin a modificar.

A què ens referim quan parlem de bases reguladores?

Les bases d’unes subvencions són el document que les regula i n’estableix la normativa (qui pot sol·licitar la subvenció, quina documentació cal presentar, quins són els requisits per a optar-hi, quantia i conceptes subvencionables, etc.). A partir de les bases es configurarà la convocatòria, on es detallarà la informació específica relacionada.

Quines novetats hi ha en aquestes bases?

En aquestes noves bases de les subvencions generals de l’Ajuntament de Barcelona s’hi han incorporat les següents novetats que us resumim a continuació:

 • Es consolida la presentació telemàtica com a única forma de presentació de les sol·licituds. Per tal de fer aquesta presentació telemàtica cal que disposeu d’un certificat digital. Consulteu aquest especial de TJ sobre el certificat digital amb informació sobre quins certificats existeixen, quins són vàlids per a les subvencions de l’Ajuntament, com obtenir-los, etc.
 • S’incorporen nous criteris transversals que fan referència a la perspectiva ecosocial del projecte, al consum responsable i a la perspectiva intercultural. Aquests s’afegeixen al ja existent sobre perspectiva de gènere.
 • Pel que fa a les despeses i ingressos:
  • S’inclouen com a despeses no subvencionables els productes que poden crear addicció i que són perjudicials per a la salut reconeguts per organismes internacionals (com el tabac, les begudes alcohòliques o anàlegs).
  • Pel que fa a les despeses subvencionables, aquestes han de correspondre totes a la naturalesa del projecte subvencionat.
 • A l’hora de fer la justificació, s’hi estableix l’obligatorietat de presentar una auditoria per a projectes d’import igual o superior a 50.000 euros o per a subvencions concedides d’import igual o superior a 30.000 euros.
 • S’incorporen noves finalitats com la promoció de la diversitat de la ciutat, de les expressions culturals, de la perspectiva intercultural, de l’economia social i solidària, entre d’altres.
 • Pel que fa als requisits dels projectes s’hi afegeix que siguin coherents amb els valors, polítiques i pràctiques municipals especialment pel que fa a la sostenibilitat i la transversalitat de gènere.
 • Hi ha nous factors vinculats al Pla Estratègic de Subvencions (PESM) que ha desenvolupat l’Ajuntament de Barcelona.

Entitats, estigueu atentes a la web i les xarxes de TJ ja que ben aviat es publicarà la convocatòria general de subvencions de l’any 2022 de l’Ajuntament de Barcelona i també ve amb novetats! 

En què us podem ajudar des de TJ?

Si teniu dubtes sobre les subvencions municipals, podeu trucar-nos o escriure’ns (93 256 41 18, tjussana@bcn.cat). Un any més TJ serà l’espai de referència pel que fa a la informació i resolució de dubtes sobre les subvencions. Per això ja estem treballant en l’especial web i els recursos que us oferirem per tal de facilitar-vos la tramitació de les vostres sol·licituds, així com la seva justificació posterior. Us informarem de totes les novetats a través de tjussana.cat, de les nostres xarxes i del TJExpress, el butlletí electrònic del centre. (Subscriviu-vos-hi!

Skip to content