Nova web de la Direcció de Serveis per a l’Acció Comunitària

 2018-04-19

La Direcció de Serveis per a l’Acció Comunitària ha obert recentment una nova web per exposar com s’enfoca el foment de l’acció comunitària a la ciutat.

A través d’aquesta web es poden consultar les línies d’actuació i projectes de foment de l'acció comunitària que es promouen des del consistori, així com diverses notícies, jornades realitzades, webs relacionades i l’activitat a les xarxes dels diferents projectes municipals.

Torre Jussana és un d'aquests projectes. En el cas de TJ s'ha apostat perquè siguin les pròpies associacions les que gestionin el centre a través de la seva plataforma de coordinació interassociativa, el Consell d'Associacions de Barcelona (CAB).

Des del consistori s’entén l’acció comunitària com "totes aquelles iniciatives i projectes que aborden de forma col·lectiva els reptes socials, que ho fan amb la voluntat de millorar les condicions de vida als barris, i de teixir una societat més inclusiva i més cohesionada". Les associacions responen totalment a aquesta definició i, per tant, són un dels agents claus de l’acció comunitària a la ciutat. Per aquest motiu, l’aposta municipal per oferir a les associacions un centre de serveis que les ajudi a créixer i enfortir-se és un dels projectes principals de la Direcció.  

Entre aquests projectes clau també hi trobem les Energies Comunitàries, l’Associa’t  o els Casals de Barri, en una aposta per a l’Acció Comunitària que es basa en 3 línies d’actuació:

  • L’associacionisme
  • Els equipaments de proximitat
  • L’acció comunitària als barris

En la web d'acció comunitària es defineix quin és el principal objectiu del consistori en aquesta matèria: "La política municipal d’acció comunitària vol contribuir complint amb el seu rol en aquest teixit d'actors, partint de l'objectiu compartit de construir una societat civil més forta, que es cohesiona sense renunciar a la seva diversitat, i amb més capacitat per millorar les condicions de vida de totes les persones".

Tota la informació sobre la promoció de l’Acció Comunitària de la ciutat a http://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria

Ves al contingut