Nova recerca sobre els grups informals no constituïts de BCN

 2021-02-03

 
Es tracta d'un estudi sobre els grups informals no constituïts de la ciutat. La investigació mira de posar llum a un fenomen de difícil quantificació i anàlisi. Ho fa d'entrada posant el focus sobre les característiques del teixit no lucratiu de la ciutat i la seva evolució (a partir de dades del FGEC i del Panoràmic entre d’altres), i finalitza fent algunes reflexions i aportacions sobre com les administracions públiques poden atansar-s’hi i promoure’ls. 
 
Si bé aquest fenomen sempre ha existit, en els darrers anys s’ha pogut constatar un augment d’iniciatives i col·lectius que han impulsat accions i projectes per tal de satisfer les necessitats de la ciutadania (o per a reivindicar alguna mena d’actuació pública al respecte), que no s’han constituït formalment com a entitat (ja sigui associació, cooperativa o fundació). La recerca analitza aquests col·lectius, les seves motivacions i característiques, els territoris i barris on tenen una presència més important, els col·lectius poblacionals que en formen part i les similituds i diferències amb el teixit associatiu formal, entre d’altres aspectes.
 
En la darrera part del document s’hi fan un seguit de reflexions i recomanacions a les administracions públiques, destacant el paper clau que tenen els equipaments públics com a lloc de trobada i d’utilització de recursos i els processos de participació en tant que mecanismes a través dels quals aquests col·lectius interaccionen amb l’administració.
 
L’estudi també posa de relleu les mancances i dificultats de les enquestes i els registres públics a l'hora de recollir i analitzar aquest fenomen, i posa de manifest la necessitat d’harmonitzar les fonts i les bases de dades i d’establir processos de relació amb la societat civil que no generin dinàmiques d’expulsió dels participants pel seu nivell socioeducatiu i de formalització del col·lectiu.
 
 
Recordem que des de Torre Jussana, a més de a les associacions i a la resta d'entitats sense ànim de lucre, també oferim els nostres serveis als col·lectius no lucratius informals o no constituïts. Si en formeu part, conegueu els serveis que us oferim
 
 
 
Ves al contingut