Nova Guia d’Assessorament sobre organització d’esdeveniments i les normatives que cal tenir en compte

 2016-07-14

Els esdeveniments són una part bàsica de l’acció de les associacions. N’hi pot haver de molts tipus: des d’una xerrada o una taula rodona fins a una festa popular, un debat o la presentació d’una exposició. Per tant, moltes de les activitats que realitza una entitat poden ser considerades un esdeveniment i, com a tals, cal planificar-les amb anterioritat i organitzar-les amb els recursos suficients per garantir que permetin aconseguir  els objectius per als quals s’han concebut.

Per tal de recopilar la principal informació relacionada amb aquesta qüestió, des de Torre Jussana publiquem una nova Guia d’Assessorament, en aquest cas sobre com organitzar qualsevol tipus d’esdeveniment i quines normatives cal tenir en compte, especialment per aquelles propostes que es realitzen a l’espai públic de Barcelona.

En aquesta nova guia hi trobareu, doncs, quin procés cal seguir a l’hora de dissenyar i planificar un esdeveniment, així com tot el que cal tenir present per organitzar un acte als carrers de la ciutat, segons indica la normativa municipal (requisits, responsabilitats dels organitzadors, límits horaris, etc.) i com realitzar la sol·licitud d’autorització d’ús de l’emplaçament on es realitzi. 

Descarregueu la Guia d’Assessorament “Organització d’esdeveniments i normatives que cal tenir en compte”

 

Les Guies d'Assessorament de TJ

Les Guies d'Assessorament de TJ són documents digitals en format PDF que publiquem periòdicament i que desenvolupen temàtiques importants relacionades amb el bon funcionament d’una associació. Amb aquesta col·lecció de recursos volem oferir a les entitats una publicació amena, concisa i pràctica que els permeti millorar o replantejar el funcionament de diferents aspectes de l’organització. Es poden descarregar a l’apartat de publicacions de la web del centre.

Les Guies d'Assessorament publicades fins al moment són les següents:

Aquestes recursos se sumen a les altres dues col·leccions de publicacions del centre: Els Útils Pràctics (Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica) i els Dossiers Barcelona Associacions (Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn).

Skip to content