Nova Guia d’Assessorament sobre com redactar els estatuts d’una associació

 2016-10-27

Els estatuts són el document que regula l’organització i el funcionament intern de qualsevol associació. Per aquest motiu és important dedicar temps i esforços a treballar-los o a plantejar-ne les modificacions que requereixi l’entitat i fer-ho de manera consensuada.

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques (DGDEJ) del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya ofereix un model d’estatuts associatius que totes les associacions poden ampliar per tal que permetin preveure i sistematitzar les diverses situacions que formen part de la dinàmica associativa. En aquesta guia d’assessorament expliquem què cal tenir en compte a l’hora d’elaborar cadascun dels capítols a partir del model de la DGDEJ i us oferim algunes informacions i reflexions que us poden ser útils a l’hora de treballar-los.

Descarregueu la Guia d’Assessorament nº 7 – “Com redactar els estatuts d’una associació?”

 

Les Guies d'Assessorament de TJ

Les Guies d'Assessorament de TJ són documents digitals en format PDF que publiquem periòdicament i que desenvolupen temàtiques importants relacionades amb el bon funcionament d’una associació. Amb aquesta col·lecció de recursos volem oferir a les entitats una publicació amena, concisa i pràctica que els permeti millorar o replantejar el funcionament de diferents aspectes de l’organització. Es poden descarregar a l’apartat de publicacions de la web del centre.

Les Guies d'Assessorament publicades fins al moment són les següents:

Aquestes recursos se sumen a les altres dues col·leccions de publicacions del centre: Els Útils Pràctics (Manuals sobre temàtiques d’interès per a les associacions, amb contextualització teòrica i exemples i eines d’aplicació pràctica) i els Dossiers Barcelona Associacions (Publicacions de divulgació i reflexió a l’entorn del fet associatiu i de qüestions clau per al funcionament de les associacions i la seva relació amb l’entorn).

Skip to content